ไลฟ์สไตล์
100 year

ขอใบขับขี่ต้องไม่มีโรคอันตรายต่อการขับรถ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
21 ส.ค. 2563 08:50 น.
SHARE

นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ครม.ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เนื่องจากปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากผู้ขับรถ กรมการขนส่งทางบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญ เช่น กำหนดให้ใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบการขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ

ทั้งนี้ ขบ.จะประสานความร่วมมือกับแพทยสภาในการกำหนดโรคหรือสภาวะของโรคที่ต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถ และจะวางแนวทางในการตรวจรับรองของแพทย์กับแพทยสภาต่อไป นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติมข้อกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) ที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 400cc ขึ้นไป ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถตามที่อธิบดีประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของ รมว.คมนาคม การให้อำนาจนายทะเบียนพิจารณาให้ผู้ขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถต้องเข้ารับการตรวจและนำใบรับรองแพทย์มายืนยันความเหมาะสมในการขับรถ เป็นต้น โดยร่างกฎกระทรวงนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ต่ออายุใบขับขี่กรมการขนส่งทางบกใบรับรองแพทย์โรคประจำตัวแพทยสภาบิ๊กไบค์ข่าววันนี้ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 23:41 น.