ไลฟ์สไตล์
100 year

คนโอดของแพงเงินไม่พอใช้ จี้รัฐบาลแก้ด่วน อย่าเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง

ไทยรัฐออนไลน์
4 ส.ค. 2562 12:21 น.
SHARE

คนห่วงมากสุดปัญหาปากท้อง ของแพง เงินไม่พอใช้ จี้รัฐบาลเร่งแก้โดยด่วน อย่าเอื้อพวกพ้อง ส่วนฝ่ายค้าน ต้องตรวจสอบไม่ให้มีการคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศ 1,902 คน เรื่อง “ฝ่ายรัฐบาล–ฝ่ายค้าน เดินหน้าอย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน” โดยสิ่งที่ประชาชนเห็นว่า “ฝ่ายรัฐบาล” ต้องทำอย่างเร่งด่วน ร้อยละ 76.98 ระบุ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ปากท้องของประชาชน เพราะ เศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ค้าขายลำบาก ควรเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจัง ฯลฯ ร้อยละ 30.25 ระบุ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เพราะเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน มีหนี้สิน ขายไม่ได้กำไร ถูกเอารัดเอาเปรียบ อยากให้ช่วยพยุงราคา กระตุ้นการส่งออก ฯลฯ และร้อยละ 27.43 ระบุ การทุจริตคอร์รัปชัน ประพฤติมิชอบ เพราะการทุจริตยังมีอยู่ในสังคมไทยเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก แก้ไขยาก ทำให้ประเทศไม่พัฒนาผู้ที่กระทำความผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย ฯลฯ

ข่าวแนะนำ

ส่วน “ฝ่ายค้าน” ต้องทำอย่างเร่งด่วน ร้อยละ 51.88 ระบุ ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเป็นการคานอำนาจไม่ให้รัฐบาลมีอำนาจมากเกินไปเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ ร้อยละ 49.57 ระบุ ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพราะเป็นการนำความรู้ความสามารถมาช่วยกันพัฒนาประเทศ ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาบ้านเมือง เน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ฯลฯ และ ร้อยละ 21.10 ระบุ ตรวจสอบการใช้งบประมาณการทุจริตในโครงการต่างๆ เพราะรัฐบาลมีการกู้เงินและใช้งบประมาณจำนวนมาก อยากให้มีการตรวจสอบความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังเห็นว่า “ฝ่ายรัฐบาล” ไม่ควรทำอย่างยิ่ง ร้อยละ 50.79 ระบุ เอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ขาดความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ขณะร้อยละ 24.21 ระบุ ใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลืองซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เกินความจำเป็น ขณะที่ “ฝ่ายค้าน” ไม่ควรทำอย่างยิ่ง ร้อยละ 34.68 ระบุ การทุจริต ทำให้ประเทศเสียหาย ขณะร้อยละ 33.62 ระบุ การอภิปรายที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่เคารพกฎระเบียบของรัฐสภา

ทั้งนี้สถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ที่ประชาชนเป็นห่วงมากที่สุด ร้อยละ 79.64 ระบุ ปัญหาปากท้อง ของแพง คนตกงาน ว่างงาน เงินไม่พอใช้ ขณะที่ร้อยละ 14.25 ระบุ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ราคาผลผลิตตกต่ำ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาปากท้องของแพงคนห่วงเงินไม่พอใช้สวนดุสิตโพลรัฐบาลเร่งแก้เศรษฐกิจรัฐบาลเอื้อพวกพ้องปัญหาบ้านเมืองข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 21:34 น.