ครม.เร่งโตได้อีก 0.1% ก็ใจชื้น ทุ่ม 2.18 หมื่นล้าน 10 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ข่าว

  ครม.เร่งโตได้อีก 0.1% ก็ใจชื้น ทุ่ม 2.18 หมื่นล้าน 10 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  1 พ.ค. 2562 08:10 น.  ครม.ทุ่มงบพยุงเศรษฐกิจกลางปี 21,830 ล้านบาท ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการลดภาษี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและธุรกิจ หลังเศรษฐกิจแผ่ว ชี้ผลมาตรการจะเร่งโตเพิ่มขึ้นอีก 0.1%

  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี 2562 ว่า รัฐบาลได้ออกมาตรการเพิ่มเติมชั่วคราว เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจไทย และยังมีมาตรการทางภาษีด้วย เพราะขณะนี้เศรษฐกิจข้างนอกมีปัญหา ถ้าข้างในมีปัญหาเข้าไปอีกจะไม่มีใครแก้ได้ รัฐบาลจึงต้องแก้ไขเพื่อทำให้การใช้จ่ายในประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้ และภาคการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้

  นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าก่อนจะมีรัฐบาลใหม่ หลังจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวเพียง 3.8% จากเดิมคาดไว้ที่ 4.1% ใช้เงิน 21,830 ล้านบาท โดย สศค.ประเมินว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.1% จะผลักดันให้ทั้งปีขยายตัวเป็น 3.9%

  ทั้งนี้ มาตรการพยุงเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 มาตรการพยุงเศรษฐกิจผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะใช้วงเงิน 13,210 ล้านบาท ประกอบด้วย 4 มาตรการ 1.มาตรการเพิ่มเบี้ยคนพิการเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน ระยะเวลา 5 เดือน ผู้ได้รับประโยชน์ 1.16 ล้านคน โดยจะต้องเป็นผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการเท่านั้น 2.มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และปัจจัยการผลิตอื่นๆ เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) ผู้ได้รับประโยชน์ 4.1 ล้านคน

  3.มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายพ่อแม่ช่วงเปิดปีการศึกษา ช่วยเหลือค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาได้รับ 500 บาทต่อบุตร 1 คน (ได้รับครั้งเดียว) ให้สิทธิตามจำนวนบุตรผ่านแม่หรือพ่อที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ได้ประโยชน์ 2.7 ล้านคน โดยวงเงินที่ได้จาก 3 มาตรการข้างต้น ผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้ซื้อสินค้าผ่านเครื่องอีดีซี แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ หรือถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินเอทีเอ็มได้ 4.มาตรการพยุงการบริโภค ช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและรักษากำลังซื้อของเศรษฐกิจฐานราก โดยเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคจำเป็นในร้านธงฟ้าประชารัฐเป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือนเท่ากันทุกคน (หากเดิมได้ 300 บาท ให้เพิ่มอีก 200 บาทหรือเดิมได้ 200 บาท ให้เพิ่มอีก 300 บาท ผู้ได้รับประโยชน์ 14.5 ล้านคน เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-มิ.ย.

  ขณะที่กลุ่มที่ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) วงเงินอีก 8,620 ล้านบาท ประกอบด้วย 6 มาตรการ 1.มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย สำหรับค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ค่าที่พัก โรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองหลัก ตามจำนวนที่จ่ายจริง รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท และสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ รวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติเห็นชอบ ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2562

  2.มาตรการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา เพื่อกระตุ้น การซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา สำหรับซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬาตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท 3. มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย สำหรับซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท 4.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่านลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-Book) ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท แต่เมื่อรวมค่าซื้อหนังสือและค่าบริการ e-Book ของมาตรการช็อปช่วยชาติ ตั้งแต่วันที่ 1-16 ม.ค.2562 แล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาท

  5. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีซื้ออาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท โดยต้องเป็นบ้านหลังแรก 6.มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักรายจ่าย 2 เท่าของรายจ่ายสำหรับการลงทุน 1.เครื่องบันทึกการเก็บเงินและระบบ POS 2.การพัฒนาระบบหรือค่าบริการเกี่ยวกับ e-Tax Invoice & e-Receipt และ 3.การพัฒนาระบบหรือค่าบริการ e-Withholding Tax.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   แม่ค้าทุเรียนปราจีนฯ ขี้ร้อน ใส่บรานุ่งขาสั้น ลูกค้าแห่ซื้อไม่ขาดสาย
   01:13

   แม่ค้าทุเรียนปราจีนฯ ขี้ร้อน ใส่บรานุ่งขาสั้น ลูกค้าแห่ซื้อไม่ขาดสาย

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:22 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์