บัตรคนจนใช้ได้ 1 ม.ค. ที่ยังไม่มารับให้ไปขอได้ที่ทีมไทยนิยม จนถึง 31 ม.ค.

ข่าว

  บัตรคนจนใช้ได้ 1 ม.ค. ที่ยังไม่มารับให้ไปขอได้ที่ทีมไทยนิยม จนถึง 31 ม.ค.

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  1 ม.ค. 2562 04:45 น.

  ผู้มีรายได้น้อยกว่า 2.5 ล้านราย เฮ กรมบัญชีกลางแจงสามารถใช้เงินในบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2562 เป็นต้นไป โดยคนที่ยังไม่มารับบัตร ให้รับได้ที่ทีมไทยนิยมฯ ถึงสิ้นเดือน ม.ค.นี้ จากนั้นให้ไปรับที่สำนักงานเขต อำเภอ หรือคลังจังหวัด แต่หากไม่มาจนถึง 20 ธ.ค.62 ถือว่าสละสิทธิ์ ส่วนคนที่มีสิทธิ์แต่ยังไม่มีชื่อได้รับบัตรให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบ-แก้ไขข้อมูล ขณะที่ผู้ถือบัตรใน 7 จังหวัด รวม กทม. อดใจรอหน่อย ม.ค.นี้ ยังใช้ขึ้นรถไฟฟ้าไม่ได้ แต่ใช้จ่ายค่ารถเมล์ ขสมก.ได้

  ประชาชนที่เพิ่งได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลอตใหม่ เมื่อช่วงท้ายปี 2561 สามารถเบิกเงินได้แล้ว โดยเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ จำนวน 3,042,735 ราย ผ่านทางทีมไทยนิยม ยั่งยืน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.จนถึงวันที่ 28 ธ.ค.2561 ผู้มีสิทธิทั้ง 77 จังหวัด ได้มารับบัตรฯแล้ว 2,538,076 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.41 ซึ่งผู้มีสิทธิกลุ่มนี้จะสามารถใช้บัตรฯได้ในวันที่ 1 ม.ค.2562 เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่ยังไม่มารับบัตรฯ ในช่วงวันดังกล่าวยังคงรับบัตรจากทีมไทยนิยมฯได้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค.2562 แต่หากไปรับบัตรฯในเดือน ก.พ.คือตั้งแต่วันที่ 1-28 ก.พ.2562 สำหรับผู้มีสิทธิในต่างจังหวัดต้องไปรับ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือผู้มีสิทธิในกรุงเทพมหานคร ต้องไปรับ ณ สำนักงานเขต

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2562 เป็นต้นไป ผู้มีสิทธิจะต้องเดินทางไปรับบัตรฯ ณ สำนักงานคลังจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ตามที่แจ้งที่อยู่ปัจจุบันไว้ โดยผู้มีสิทธิมารับได้จนถึงวันที่ 20 ธ.ค.2562 หากไม่มารับภายในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ สำหรับผู้มีสิทธิที่มารับบัตรฯ หลังจากวันที่ 28 ธ.ค.2561 จะสามารถใช้สิทธิได้หลังจากรับบัตรไปแล้ว 2 วัน เนื่องจากต้องดำเนินการเปิดสิทธิของบัตร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิแอบอ้างนำเงินในบัตรไปใช้

  นางสาวสุทธิรัตน์กล่าวว่า จากข้อมูลของคลังจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21-28 ธ.ค.2561 พบว่า จังหวัดที่มีการแจกบัตรฯ สูงสุด 10 อันดับ ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อุทัยธานี พะเยา อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร ลำปาง มุกดาหาร อำนาจเจริญ และสุโขทัย โดยกรุงเทพมหานครแจกบัตรฯแล้ว ร้อยละ 73.50 ส่วนจังหวัดที่ยังมีการแจกบัตรฯได้น้อยที่สุด 10 อันดับ ได้แก่ ศรีสะเกษ สุราษฎร์ธานี มหาสารคาม เลย กระบี่ ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน พังงา ชัยภูมิ และหนองบัวลำภู ซึ่งกรมบัญชีกลางได้แจ้งให้คลังจังหวัดเร่งดำเนินการร่วมกับทีมไทยนิยมฯ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรีบมารับบัตรฯในพื้นที่เพื่อความสะดวกในการเดินทาง เพราะหากไปรับบัตรฯ ภายหลังวันที่กำหนดไว้ก็จะต้องเดินทางไปรับบัตรฯ ยังที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานคลังจังหวัด และจากการแจกบัตรฯ โดยทีมไทยนิยมฯ พบว่า ในหลายจังหวัดเมื่อผู้มีสิทธิมารับบัตรฯตามที่อยู่ปัจจุบันที่ได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน แต่ยังไม่สามารถรับบัตรฯได้ เนื่องจากเป็นข้อผิดพลาดจากขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบการลงทะเบียน มีจำนวนประมาณ 1,619 ราย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ สำนักงานคลังจังหวัด ที่รับบัตรฯ มาเกินได้ประสานให้ปกครองจังหวัดและทีมไทยนิยมฯนำบัตรฯดังกล่าวส่งคืนให้กับสำนักงานคลังจังหวัดในจังหวัดปลายทางที่เป็นที่อยู่ปัจจุบันที่ถูกต้องของผู้มีสิทธิ เพื่อส่งต่อให้ทีมไทยนิยมฯแจกบัตรฯให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป

  ในกรณีของผู้มีสิทธิที่ผ่านคุณสมบัติแล้ว แต่ยังไม่มีชื่อในการรับบัตรฯนั้นเนื่องจากข้อมูลที่ลงทะเบียนยังไม่สมบูรณ์ เช่น รูปภาพไม่ชัดเจน ไม่มี นามสกุล ที่อยู่ไม่ตรงกัน เป็นต้น กลุ่มนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิมาดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ ฝากให้ผู้มีสิทธิทุกท่านเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ขอให้รีบไปดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยเร็ว ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตตามที่อยู่ปัจจุบันที่แจ้งไว้ เพื่อที่กรมบัญชีกลางจะได้ดำเนินการผลิตบัตรฯ และจะประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาการรับบัตรฯ ให้ทราบต่อไป

  สำหรับประชาชนใน 7 จังหวัด คือ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม จะได้รับบัตรฯรุ่นใหม่ แบบ 4.0 สามารถนำบัตรฯไปใช้บริการขนส่งสาธารณะ ของรถไฟฟ้าได้นั้น แต่เนื่องจากทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีแผนติดตั้งเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (อีดีซี) เพื่อรองรับบัตรฯ ณ สถานีต่างๆของรถไฟฟ้าสายสีม่วง 32 เครื่อง และสายสีน้ำเงิน 36 เครื่อง ต้องใช้เวลาในการติดตั้งเครื่องและทดสอบระบบการใช้งานประมาณ 2-3 สัปดาห์ ทำให้ผู้มีสิทธิยังไม่สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้ในวันที่ 1 ม.ค.2562 นี้ โดยอาจใช้บริการรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.แทนก่อน ในกรณีนี้หากผู้มีสิทธิไม่สามารถใช้บริการได้เต็มระยะเวลา 1 เดือน และใช้วงเงินในบัตรฯ ไม่ถึง 500 บาท ทางกรมบัญชีกลางจะยกยอดเงินคงเหลือสะสมให้ไปใช้ได้ในเดือนถัดไป ผู้มีบัตรฯจะไม่เสียสิทธิดังกล่าวแต่อย่างใด

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับบัตรคนจนผู้มีรายได้น้อยข่าวหน้า1ข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13:32 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์