ไลฟ์สไตล์
100 year

"คนไทยอยู่ยาก" ของแพงลิ่ว

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
2 ก.พ. 2561 09:30 น.
SHARE

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (เงินเฟ้อ) เดือน ม.ค.61 ว่า เท่ากับ 101.44 เพิ่มขึ้น 0.68% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค.60 และสูงขึ้น 0.07% เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค.60 สำหรับสาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น 0.68% เป็นผลจากดัชนีหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้น 1.04% สินค้าสำคัญราคาแพงขึ้น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่ม 2.17% ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพิ่ม 5.93% มาจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าหอพัก เพิ่ม 1.30% ส่วนหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้น 0.09% สินค้าสำคัญราคาแพงขึ้น เช่น อาหารบริโภคในบ้าน เพิ่ม 1.22% อาหารบริโภคนอกบ้าน เพิ่ม 0.84% เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เพิ่ม 0.98% ส่วนเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่และสัตว์น้ำ ลดลง 1.59% ไข่และผลิตภัณฑ์นม ลด 2.72%

นอกจากนี้ สนค.อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนการจัดทำเงินเฟ้อใหม่ โดยจะเน้นการปรับข้อมูลเงินเฟ้อใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1.ทบทวนแหล่งข้อมูลจัดเก็บราคาสินค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยแหล่งจัดเก็บจะเพิ่มพื้นที่ในเมืองหลวง และหัวเมืองใหญ่มากขึ้น รวมทั้งตลาดใหม่ๆ ที่จะจัดเก็บข้อมูลราคาสินค้า 2.ทบทวนจังหวัดตัวแทนจัดเก็บ ซึ่งปกติจัดเก็บข้อมูลสินค้าดำเนินการทั้งประเทศ แต่นำมาใช้คำนวณในบางจังหวัดเท่านั้น ดังนั้น อาจเพิ่มจำนวนจังหวัดที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น 3.ปรับปรุงรายการสินค้าและบริการที่จะใช้คำนวณอัตราเงินเฟ้อ โดยเน้นชนิดสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น สินค้าเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงเร็ว รวมถึงจะถอดหรือปรับเพิ่มรายการสินค้าในตะกร้าเงินเฟ้อด้วย และ 4.เพิ่มน้ำหนักของการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์เข้ามาคำนวณในตะกร้าเงินเฟ้อด้วย เพราะปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับการซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น

ข่าวแนะนำ

“สนค.จะหารือกับห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ เว็บออนไลน์รายสำคัญๆ เช่น ลาซาด้า เพื่อดูสัดส่วนใช้จ่ายผ่านออนไลน์ ดูแนวโน้มราคาสินค้าที่ซื้อขายกับสินค้าที่ขายทั่วไปเป็นอย่างไร เพื่อนำมาใช้คำนวณเงินเฟ้อ คาดว่าจะได้ข้อสรุปการทบทวนใน 3-4 เดือน แล้วถึงรวบรวมสินค้าและบริการเพื่อปรับปีฐานเงินเฟ้อเป็นปี 61 ดังนั้น น่าจะเริ่มใช้จริงได้เดือน ม.ค.62 ซึ่งตามปกติจะทบทวนทุก 4 ปี แต่หลังจากนี้จะทบทวนเร็วขึ้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เงินเฟ้อของแพงสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปสินค้าออนไลน์ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 07:30 น.