ไลฟ์สไตล์
100 year

โจทย์ใหญ่รอ "คสช." แก้ปม

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
4 ม.ค. 2561 07:01 น.
SHARE

ผู้สื่อข่าวรายงานจากศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) ที่ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “คุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2560 และความคาดหวังภายใต้รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)” จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวม 1,250 หน่วยตัวอย่าง พบว่า ความคาดหวังต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ภายใต้รัฐบาล คสช. ในปี 2561 ประชาชนส่วนใหญ่มีความคาดหวังกับ คสช.คือ อันดับหนึ่ง 71.04% ด้านระดับความสุข อันดับสอง 65.84% ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว อันดับสาม 64.72% ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เช่น สัญญาณโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต น้ำประปา ไฟฟ้า ถนน อันดับสี่ 64.56% ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยรวม

อันดับห้า 61.76% ด้านการพักผ่อนและการใช้ชีวิตในเวลาว่าง อันดับหก 58.88% ด้านการบริการและการได้รับสวัสดิการของรัฐด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน เช่น ระบบการศึกษา อันดับเจ็ด 58.64% ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันดับแปด 56.56% ด้านความสงบสุข อันดับเก้า 54.88% ด้านการศึกษา/ภาวะการมีงานทำ/การประกอบอาชีพ อันดับสิบ 53.04% ด้านเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ 49.36% เห็นว่า คุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ในปี 2560 เทียบกับปี 2559 ดีขึ้น อาทิ อันดับหนึ่ง 49.36% ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เช่น สัญญาณโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต น้ำประปา ฯลฯ อันดับสอง 47.44% ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว ฯลฯ ส่วนคุณภาพชีวิตที่ส่วนใหญ่เห็นว่าแย่ลง อันดับหนึ่ง 54% คือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ อันดับสอง 39.04% ด้านการศึกษาและภาวะการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คุณภาพชีวิตคนไทยนิด้าโพลรัฐบาล คสช.ความคิดเห็นประชาชนคสช.ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:45 น.