รัฐเร่งทำฝนหลวงสู้ภัยแล้ง เขื่อนภูมิพลเข้าขั้นวิกฤติเหลือน้ำใช้การ 27%

ข่าว

รัฐเร่งทำฝนหลวงสู้ภัยแล้ง เขื่อนภูมิพลเข้าขั้นวิกฤติเหลือน้ำใช้การ 27%

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

4 มี.ค. 2560 05:45 น.

ภัยแล้งมาเยือน ประเดิม จ.สระแก้วเสียหายนับแสนไร่ เกษตรฯได้ฤกษ์เปิดปฏิบัติการ “ยุทธการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง” ปี 60 เดินหน้าเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ เขื่อนลำตะคองวิกฤติสุด น้ำใช้การเหลือ 25% ขณะที่เขื่อนภูมิพลตามติดๆ อยู่ที่ 27%

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี 2560 ว่า แผนการปฏิบัติฝนหลวงปีนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.2560 เน้นปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือบรรเทาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง หรือที่คาดว่าจะประสบภัยแล้ง และการเติมน้ำในเขื่อนที่มีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย เช่น เขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เป็นต้น ขณะที่ในช่วงเดือน มิ.ย.-ต.ค. 2560 เน้นการเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนที่มีน้ำน้อย และพื้นที่การเกษตรที่ฝนทิ้งช่วงเป็นหลัก

ทั้งนี้ ได้วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.พื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง ซึ่งได้หารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยพิจารณาจากทั้งน้ำอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศน์พื้นที่การเกษตร โดยพื้นที่ในเขตชลประทานจะเน้นให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอ ขณะที่พื้นที่นอกเขตชลประทาน พบว่า มีจำนวน 105 อำเภอ ที่น้ำต้นทุน อาจจะไม่เพียงพอ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มี 6 มาตรการ 29 โครงการ พร้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อแก้ปัญหาในทันที ส่วนหนึ่ง คือ การปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเกษตรกรจะร้องขอการปฏิบัติการฝนหลวงผ่านช่องทางต่างๆ และมีอาสาสมัครฝนหลวง เป็นผู้ช่วยในการตรวจสภาพอากาศ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. พื้นที่ที่เกิดปัญหาหมอกควัน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลัก กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ซึ่งจะขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงในทันทีที่อากาศเอื้ออำนวย และไม่กระทบพื้นที่เกษตรกรรมที่กำลังเก็บเกี่ยวอยู่ โดยมีปริมาณหมอกควันที่เฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา และตาก มีเป้าหมายควบคุมค่ามาตรฐาน ปริมาณควันในอากาศ ให้ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ซึ่งการปฏิบัติการฝนหลวงทำให้หมอกควันลดลง ไม่ได้ทำฝนเพื่อดับไฟป่าโดยตรง

ด้านนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 1 จังหวัด คือ จ.สระแก้ว มีเกษตรกรได้รับผลกระทบทั้งหมด 6,102 ราย พื้นที่เสียหายโดยสิ้นเชิง 100,479 ไร่ คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 11.83 ล้านบาท

นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเขื่อนที่มีปริมาณน้ำใช้การน้อยกว่า 30% ได้แก่ เขื่อนลำตะคอง ซึ่งมีปริมาณน้ำใช้การได้ 72 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 25% ของปริมาณน้ำในอ่าง มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างวันละ 0.16 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีเพียงพอสำหรับใช้อุปโภคและบริโภคเท่านั้น สำหรับแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2559/2560 นั้น ในปัจจุบันมีปริมาณน้ำต้นทุนที่สามารถใช้การได้ 28,837 ล้าน ลบ.ม.โดยวางแผนจัดสรรน้ำทั้งประเทศ ดังนี้ น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค 2,339 ล้าน ลบ.ม., เพื่อรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 5,440 ล้าน ลบ.ม., เพื่อการเกษตร 9,579 ล้าน ลบ.ม. และเพื่ออุตสาหกรรม 303 ล้าน ลบ.ม.

ขณะที่ฝ่ายประมวลผลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน ได้รายงานว่า สถานการณ์น้ำในวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศมีน้ำอยู่รวม 44,198 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 62% ของความจุอ่างฯ มีน้ำใช้การได้ 20,672 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 44% โดยเขื่อนภูมิพล มีน้ำ 6,393 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 47% ของความจุอ่างฯ มีน้ำใช้การได้ 2,593 ล้าน ลบ.ม. หรือ 27% เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำ 5,938 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 62% มีน้ำใช้การได้ 3,088 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 46% เขื่อนแควน้อยฯ มีน้ำใช้การได้ 57% และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีน้ำใช้การได้ 56% รวม 4 เขื่อน มีน้ำใช้การได้ 37% ของความจุอ่างฯ

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงานด้วยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ภาคเกษตรในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวได้ 3.5-4.5% ผลจากราคาสินค้าเกษตรที่ขยับตัวสูงขึ้น และสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อผลผลิต นโยบายจากภาครัฐ รวมถึงการฟื้นตัวจากเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี ถือเป็นแนวโน้มที่ดีในการเติบโตด้านการเกษตร สำหรับปี 2559 ที่ผ่านมา รายได้ของครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ้น 6% และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ถือว่าเติบโตมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เดิม 3% โดยเฉพาะรายได้เงินสดปี 2559 อยู่ที่ 300,565 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้น 6% จาก 283,259 บาทต่อครัวเรือน สำหรับจังหวัดที่เกษตรกรมีรายได้สูงสุดคือ จ.ฉะเชิงเทรา มีรายได้ 410,712 บาทต่อครัวเรือน.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

"ชัชชาติ" ประกาศชัย เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ขอรับใช้ทุกคน ทำงานครบ 4 ปี
09:28

"ชัชชาติ" ประกาศชัย เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ขอรับใช้ทุกคน ทำงานครบ 4 ปี

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 06:01 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์