เมืองไทยประกันชีวิตลุยธุรกิจ AEC ปี 59 ตั้งเป้าแสนล้าน

ข่าว

  เมืองไทยประกันชีวิตลุยธุรกิจ AEC ปี 59 ตั้งเป้าแสนล้าน

  ไทยรัฐออนไลน์

  1 ก.พ. 2559 13:44 น.

  เมืองไทยประกันชีวิต ตั้งธงปี 2559 ขึ้นแท่นเบี้ยประกันกว่า 100,000 ล้าน หลังชูผลงานปี 2558 เบี้ยรับรวม 87,880 ล้านบาท เติบโต 17% ลุยปูทางธุรกิจเติบโต-พร้อมเดินหน้าสู่ “บริษัทประกันชีวิตระดับภูมิภาค” ...

  เมื่อเร็วๆ นี้ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ค่ายประกันชีวิตสีบานเย็น เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของปี 2559 ที่จะก้าวสู่เบี้ยประกันชีวิต รับรวมกว่า 100,000 ล้านบาท โดยยังคงมุ่งเน้นนโยบายสำคัญ “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” เพื่อต่อยอดความสำเร็จและการเติบโตอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง รวมถึงมีความยั่งยืนในระยะยาว

  ขณะที่ในปี 2558 นายสาระ กล่าวว่า นับเป็นปีที่มีความท้าทายต่อการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตมากพอสมควร แต่ด้วยจุดเด่นของประกันชีวิตที่เป็นเครื่องมือทางการเงินที่สามารถตอบโจทย์ ทั้งความคุ้มครองชีวิต การออมเงินระยะยาว รวมถึงเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ โรคร้ายแรงต่างๆ ซึ่งธุรกิจประกันชีวิตต่างปรับตัวให้สอดคล้องกับโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ธุรกิจยังสามารถเติบโตได้เป็นที่น่าพอใจ

  สำหรับผลการดำเนินงานของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในปี 2558 สามารถเติบโตด้วยความมั่นคง แข็งแกร่ง โดยสร้างผลงานเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 37,938 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 8% จากปีก่อน โดยเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก 26,247 ล้านบาท เติบโตสูงถึง 18% และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไป 49,942 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อน ส่งผลให้มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวม 87,880 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17%

  สำหรับปี 2559 เมืองไทยประกันชีวิต มีความมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เปิดตัววิสัยทัศน์ใหม่ ซึ่งจะเป็นเสมือนเป้าหมายสู่ความสำเร็จในอนาคต ว่า

  “มุ่งมั่นเป็นคู่คิดที่ลูกค้าวางใจ ผ่านนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาค่านิยมหลัก (Core Value) ชุดใหม่ เพื่อสะท้อนถึงบุคลิกที่เมืองไทยประกันชีวิตให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ มั่นคงแข็งแกร่งในระยะยาว ซึ่งเรียกว่า “The M Powerd C” ประกอบด้วย

  - Customer Centric – เพื่อลูกค้าด้วยความเข้าใจ

  - Creativity – กล้าคิด กล้าทำ

  - Commitment to Success – รับผิดชอบสู่ความสำเร็จ

  - Collaboration – ประสานเพื่อภาพรวม

  - Caring – ดูแล ใส่ใจ ด้วยใจจริง


  นายสาระ กล่าวอีกว่า นโยบาย “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” (Customer Centric) ยังคงเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนที่เมืองไทยประกันชีวิตยึดถือ ทั้งในมิติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเป็นสำคัญ เครือข่ายช่องทางข่ายที่ครอบคลุม เข้าถึงและเป็นมืออาชีพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เอาประกัน ช่องทางบริการที่หลากหลาย สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า ตลอดจนกิจกรรมแห่งความสุข และรอยยิ้มผ่าน “เมืองไทย Smile Club” ที่สร้างสรรค์กิจกรรมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้าชื่นชอบ

  ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ “ดิจิตอล” ถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้บริโภคนั้น เมืองไทยประกันชีวิต ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างยิ่ง โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็น “ดิจิตอล อินชัวเรอร์” ด้วยการนำระบบดิจิตอลเข้ามาสนับสนุนกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอนของธุรกิจ นอกจากช่องทางเว็บไซต์แล้ว บริษัทฯ ยังได้ใช้ช่องทางสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การสื่อสารกับผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนา Application เพื่อตอบโจทย์การบริการรูปแบบต่างๆ เช่น Smile Privilege Application เป็นช่องทางใหม่ในการมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกเมืองไทย Smile Club และ MTL FIT Application ที่สามารถสนุกสนานไปกับการออกกำลังกายพร้อมกับแชร์ภาพออกกำลังกายผ่าน Social Media ได้ง่ายๆ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มช่องทางการขายประกันออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.muangthai.co.th และยังได้เปิดตัว Personalized VDO ซึ่งเป็นช่องทางใหม่สำหรับสื่อสารตรงถึงลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลอีกด้วย

  ล่าสุด บริษัทฯ ยังได้จัดตั้ง “Innovation Center” เพื่อติดตามและศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค และ FinTech (Financial Technology) ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกมากมาย และสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัจจัยเหล่านี้ ตลอดจนพัฒนามิติต่างๆ ของธุรกิจให้สอดคล้องไปกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นด้วย

  นอกจากนี้ การเข้าสู่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community - AEC) ที่ได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วนั้น บริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในผู้นำของธุรกิจประกันชีวิตของประเทศไทย ยังคงให้ความสำคัญกับการขยายศักยภาพทางธุรกิจออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับเป็น “บริษัทประกันชีวิตระดับภูมิภาค” หรือ Regional Life Insurance Company ซึ่งล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต ได้ร่วมจัดตั้ง Sovannaphum Life Assurance PLC เพื่อดำเนินธุรกิจประกันชีวิตในประเทศกัมพูชา ก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) เพื่อร่วมจัดตั้งบริษัทประกันชีวิตร่วมทุนในประเทศเวียดนาม ภายใต้ชื่อ MB Ageas Life นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งสำนักงานผู้แทน (Representative Office) เพื่อให้ความรู้ด้านการประกันชีวิตในประเทศเมียนมาด้วย

  “เมืองไทยประกันชีวิต ถือว่านโยบาย “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” เป็นหลักการที่สำคัญยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกัน เราต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบต่างๆ ควบคู่กันไปด้วย ทั้งเรื่องดิจิตอล พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า การเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลูกค้า รวมถึงการเปิด AEC ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เมืองไทยประกันชีวิตพร้อมที่จะปรับตัวได้ตลอดเวลา อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน” นายสาระกล่าว.

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  คอหวยส่อง "เลขเด็ด" คำชะโนด ยอดเงินปากนาค-ขันน้ำมนต์
  01:13

  คอหวยส่อง "เลขเด็ด" คำชะโนด ยอดเงินปากนาค-ขันน้ำมนต์

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:47 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์