ลาออกหรือทํางานประจํา รวยได้ไม่ต้องเลือก?

ข่าว

ลาออกหรือทํางานประจํา รวยได้ไม่ต้องเลือก?

ธีระ กนกกาญจนรัตน์

  3 ก.ค. 2558 16:10 น.

  บันทึก

  ช่วงนี้ถ้าท่านผู้อ่านได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนร้านหนังสือใกล้บ้านจะเห็นได้ว่ามีหนังสือเกี่ยวกับการทําธุรกิจอยู่ 2 ประเภทที่กําลังได้รับความนิยมจนขึ้นแท่นหนังสือขายดีในหลายร้าน

  ประเภทแรกคือหนังสือแนว “ลาออกเถอะนะ ถ้าอยากรวย” กับอีกประเภทที่วางอยู่ติดกันแต่พูดคนละเรื่อง เดียวกัน คือแนว “ทํางานประจําก็รวยได้นะ ไม่ต้องลาออกหรอก” แต่ละแนวมีด้วยกันหลายเล่มจากผู้เขียนหลายคนครับ

  ถ้าลองเปิดอ่านดูจะเห็นว่าเนื้อหาในหนังสือทั้งสองประเภทนี้พยายามชี้ชวนให้คนไทยเริ่มหาทางเป็นนายตัวเองด้วย การทําธุรกิจส่วนตัวถ่ายทอดจากมุมมองที่แตกต่างกันของผู้เขียนแต่ละคน ที่บ้านผมก็มีหนังสือทั้งสองแนวนี้อยู่ หลายเล่มครับ ซึ่งล้วนเป็นคําแนะนําจากประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งสิ้น

  แล้วเราควรเชื่อเล่มไหนดีครับ?

  ประเด็นเรื่องควรทํางานประจําหรือการเป็นนายตัวเองนั้นเป็นหนึ่งในคําถามที่ผมได้รับอยู่บ่อยๆ โดยเฉพาะจาก นักศึกษาจบใหม่และบุคคลที่ทํางานประจํา ว่าการทําธุรกิจส่วนตัวทั้งๆ ที่ทํางานประจําอยู่นั้นเป็นไปได้หรือไม่ อุปสรรคเรื่องเวลาจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ไหม จะรับมือปัญหาความมั่นคงทางรายได้อย่างไร

  แม้ว่าการตอบคําถามด้วยคําถามอาจดูเป็นการเสียมารยาท แต่ถ้าจะตอบคําถามในประเด็นเรื่องจําเป็นไหมที่เรา ต้องลาออกจากงานประจําเพื่อมาทําธุรกิจ ผมอยากให้ลองตั้งคําถามเหล่านี้กับตัวเองครับ

  คุณเริ่มธุรกิจนี้เพราะอะไร

  หลายคนเริ่มธุรกิจส่วนตัวเพราะอยากรวย หลายคนอยากหาทางออกจากปัญหาในงานประจําที่ทํา หลายคนมอง เห็นโอกาสทางธุรกิจ หลายคนอยากทําตามความฝันที่เคยคิดไว้ แต่ไม่ว่าจะเหตุผลอะไร สิ่งที่สําคัญกว่า “ความอยาก” คือ “ความเป็นไปได้” และ “ความยั่งยืน” ครับ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มถามว่าควรลาออกจากงานประจําที่ทํา

  อยู่หรือไม่ ลองตกผลึกให้แตกฉานก่อนว่าลาออกเพื่อเหตุผลอะไร และสิ่งที่รอเราอยู่นั้นมีความเป็นไปได้หรือความ ยั่งยืนมากเพียงใด ในส่วนนี้การวางแผนโครงสร้างธุรกิจ (Business Model) สามารถช่วยให้คุณเห็นภาพทั้งสอง ปัจจัยที่กล่าวมาได้ดียิ่งขึ้น

  คุณรับความเสี่ยงได้เพียงใด

  เคยมีคนบอกผมว่าถ้าอยากเริ่มธุรกิจต้องเริ่มต้อนที่อายุยังน้อย ด้วยเหตุผลหลักๆ คือ เมื่อเราอายุมากขึ้นก็มักจะมี ภาระความรับผิดชอบที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกับพ่อแม่บุพการี ครอบครัว หรือต้นทุนจากงานประจําที่เคยทํา สิ่งเหล่านี้มาพร้อมความเสี่ยงครับ ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้

  ในขณะที่ธุรกิจใหม่กําลังเริ่มเป็นรูปเป็นร่างไม่ชัดเจน ความเสี่ยงและภาระนั้นกลับเป็นของจริงที่จับต้องได้ โอกาสที่ คุณจะ “เจ๊ง” กับต้นทุนที่ต้องลงไปก็เป็นของจริงเช่นกัน แน่นอนครับว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นมีทั้งความเสี่ยง และโอกาส ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ถูกทั้งสองมุม แต่คุณพร้อมจะรับมือกับทั้งสองมุมนั้นหรือยังครับ? ในกรณีคุณยัง ไม่พร้อมผมอาจจะแนะนําให้คุณทํางานประจําไปก่อนและทําธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ขัดแย้งกันเป็นรายได้เสริม ถ้าธุรกิจ นั้นไปได้ดีค่อยกลับมาคิดอีกทีก็ยังไม่สาย

  คุณมีวินัยมากแค่ไหน

  บนเส้นทางสู่ความสําเร็จ “วินัย” สําคัญกว่าแรงบันดาลใจเสมอครับ ส่วนอิสรภาพและอํานาจการตัดสินใจที่เรา ถามหาก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบและความเข้มงวดกับเวลาของตัวเอง ถ้าวินัยและความรับผิดชอบยังเป็น ปัญหาของคุณอยู่ การทํางานประจําโดยมีงานอดิเรกเพิ่มรายได้อาจจะเหมาะกับคุณมากกว่าก็เป็นได้

  ธุรกิจใหม่ที่คุณจะทํามีความขัดแย้งกับงานประจําที่ทําอยู่ไหม

  ถ้าคุณมองเห็นโอกาสและคว้ามันได้ก็เป็นสิ่งที่ดีมาก แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด อย่าฉวยโอกาสครับ โดยเฉพาะโอกาสของธุรกิจส่วนตัวที่มาจากการเปิดเผยข้อมูลทางการค้าจากงานประจําที่ตนทําอยู่ หรือใช้ประโยชน์ในทางที่มิชอบ เพราะสิ่งนั้นจะกลับมาทําร้ายคุณในภายหลัง

  ความขัดแย้งอีกด้านคือด้านเวลา ถ้าคุณต้องการทํางานประจําไปพร้อมกับเริ่มธุรกิจใหม่ คุณต้องมีความเป็นมือ อาชีพพอที่จะแบ่งเวลาความรับผิดชอบให้ทั้งสองค่ายโดยที่งานประจําไม่เสียคุณภาพ แม้ว่าในวันหนึ่งคุณอาจจะลาออกจากงานประจําเพื่อมาประกอบธุรกิจเต็มตัว ความเป็นมืออาชีพและชื่อเสียงนั้นจะติดตัวคุณไปเพื่อส่งเสริมให้ คุณเติบโต

  คุณมีข้อจํากัดอะไรบ้าง โดยเฉพาะข้อจํากัดทางด้านเวลา

  สุดท้ายนี้นอกจากความเสี่ยงแล้วข้อจํากัดต่างๆ ในชีวิตก็เป็นสิ่งสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบเรื่องครอบครัว หรือเหตุผลส่วนตัวต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลอย่างมากต่อทางเลือกของคุณ โดยเฉพาะข้อจํากัดทางด้านเวลาที่ จะมาบังคับให้คุณต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง

  ความต้องการ “อิสรภาพ” “อํานาจการตัดสินใจ” “ความเป็นเจ้าของ” และ “ความมั่งคั่ง” นั้นเป็นพื้นฐานโดย ธรรมชาติของมนุษย์ ถ้าให้เลือกระหว่างงานประจําหรือเจ้าของธุรกิจ เชื่อได้ว่าแทบทุกคนคงเลือกอย่างหลัง แต่สิ่งสําคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเลือกคือคอนเซปต์ที่แท้จริงของอิสรภาพและอํานาจการตัดสินใจที่ว่า รวมถึงข้อจํากัดต่างๆ ของแต่ละคน

  ผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือของค่ายไหนจาก 2 ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นคุณก็ถูกทั้งหมด เพราะถ้าทําสําเร็จ สิ่งที่คุณจะได้รับก็คือความมั่งคั่งหรือความสําเร็จตามที่หวังไว้ คุณอาจจะทํางานประจําและมีธุรกิจเล็กๆ สร้างรายได้เสริม หรือลาออกมาลุยเต็มที่กับสิ่งที่คิดไว้ ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบใด ถ้าคุณพบส่วนผสมที่ใช่คุณก็มั่งคั่งได้เสมอ แต่ สิ่งที่กําหนดเส้นทางชีวิตของคนเรานั้นมันไม่ได้มีแค่เหตุผลทางจิตใจ อยู่ที่ความเข้าใจที่เรามีให้กับข้อจํากัดต่างๆ ในชีวิตต่างหากที่เป็นตัวกําหนด ดังนั้นไม่ว่าคุณจะลาออกหรือทํางานประจําควบคู่กันไป คุณก็รวยได้ ไม่จําเป็นต้องเลือกครับ

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  ตำรวจปลอมเป็นพระ รวบพ่อค้ายาเสพติดพร้อมของกลางคาวัด
  00:32

  ตำรวจปลอมเป็นพระ รวบพ่อค้ายาเสพติดพร้อมของกลางคาวัด

  ApplicationMy Thairath

  วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08:53 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์