'อนุสรณ์' ค้านยกเลิกค่าแรงขั้นต่ำ 300 หวั่นศก.ภาพรวมชะลอตัว

ข่าว

  'อนุสรณ์' ค้านยกเลิกค่าแรงขั้นต่ำ 300 หวั่นศก.ภาพรวมชะลอตัว

  ไทยรัฐออนไลน์

  8 มิ.ย. 2558 01:10 น.

  “อนุสรณ์”ค้านยกเลิกค่าแรงขั้นต่ำ 300 ชี้จะกระทบผู้ใช้แรงงานผู้มีรายได้น้อย ส่งผลต่อการบริโภคในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจภาพรวมชะลอตัวลง ระบุค่าแรงลอยตัว มีข้อเสียทำให้ผู้ใช้แรงงานกระจุกตัวในเมืองใหญ่ เงินไม่พอเลี้ยงชีพ ก่อให้เกิดหนี้สินเพิ่มตามมา...

  เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ระบุไม่เห็นด้วยกรณีบอร์ดค่าจ้าง ยกเลิกค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทและจะใช้ระบบการปรับค่าจ้างแบบลอยตัว ตามกลุ่มอุตสาหกรรมและตามการพัฒนาเศรษฐกิจ 18 กลุ่มจังหวัด ว่า จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานผู้มีรายได้น้อย ส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศและจะทำให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมชะลอตัวลง นอกจากนี้ หากกำหนดค่าแรงขั้นต่ำไม่เท่ากัน จะทำให้อำนาจต่อรองของผู้ใช้แรงงานลดลง เกิดการกระจุกตัวของผู้ใช้แรงงานในเขตเมืองใหญ่ๆ เกิดปัญหาสถาบันครอบครัวต่อแรงงานระดับล่าง เนื่องจากจะมีการอพยพย้ายถิ่นไปทำงานในเมืองใหญ่เพื่อต้องการค่าแรงที่สูงกว่า

  ส่วนกิจการขนาดกลางขนาดเล็กในต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลต้องมีมาตรการอย่างอื่นเยียวยาแต่ไม่ควรไปปรับลดค่าแรงขั้นต่ำลงมา เพราะกระทบต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมและกระทบต่อผู้ใช้แรงงานอย่างมาก ค่าแรง 300 ใช้มาระยะหนึ่งแล้ว กิจการและอุตสาหกรรมต่างๆก็ปรับตัวได้ระดับหนึ่งแล้วและบางส่วนก็ย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าแรงขั้นต่ำต่ำกว่าไทย

  “แม้ยกเลิกค่าแรง 300 บาทก็จะไม่ได้ส่งผลบวกอย่างมีนัยยสำคัญต่อภาคการลงทุนภาคส่งออก ส่วนการที่กล่าวว่า ภาคส่งออกได้รับผลกระทบจากค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทไม่น่าจะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง การที่ส่งออกติดลบเป็นผลจากปัจจัยอื่นๆมากกว่า นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่า ผลิตภาพของแรงงานไทยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ขณะที่ผลิตภาพของทุนปรับตัวดีขึ้นน้อยมาก”

  ทั้งนี้ ปัญหาเรื่องความสามารถในการแข่งขันของไทยจึงอยู่ที่ผลิตภาพของทุน มากกว่า ผลิตภาพของแรงงาน ซึ่งขณะนี้หลายกิจการหลายอุตสาหกรรมก็จ่ายค่าจ้างสูงกว่า 300 บาทอยู่แล้ว เพราะหากจ่ายต่ำกว่าก็หาแรงงานมาทำงานไม่ได้

  อย่างไรก็ตาม เห็นด้วยในการกำหนดค่าแรงตามประเภทอุตสาหกรรมและตามการพัฒนาการเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ และให้กำหนดจากความรู้ความสามารถของคนงาน และอุปสงค์อุปทานของตลาดแรงงานในแต่ละอุตสาหกรรมและแต่ละพื้นที่ ซึ่งต้องแยกออกจาก ระบบค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นค่าจ้างขั้นต่ำสุดที่จ่ายให้กับแรงงานไร้ฝีมือ เพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ค่าแรงขั้นต่ำที่จ่ายกันวันนี้ก็ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพอยู่แล้วสำหรับแรงงานในเมืองใหญ่

  “คนเหล่านี้เกือบ 80-90% จึงมีหนี้สินล้นพ้นตัวทั้งสิ้น ส่วนใหญ่เป็นแรงงานอพยพมาจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะอีสาน ในต่างจังหวัดบางจังหวัด อย่างแม่ฮ่องสอน แพร่ พิจิตร พะเยา เดิมค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 151 บาทปรับมาเป็น 300 บาท แรงงานในพื้นที่ก็พออยู่ได้ น่าน ศรีสะเกษ เดิมได้ค่าแรงขั้นต่ำที่ 152 บาท สุรินทร์ และตาก เดิมได้ค่าแรงขั้นต่ำที่ 153 บาทปรับมาเป็น 300 บาท คนทำงานในพื้นที่พออยู่ได้เพราะไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้าน ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง แต่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง แม้ยังไม่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทในต่างจังหวัดก็เกิดผลกระทบแล้วเมื่อผู้ใช้แรงงานคาดว่ารายได้ตัวเองจะลดลงในอนาคตหลังใช้ค่าจ้างลอยตัวตามพื้นที่ ก็จะระมัดระวังในการใช้จ่าย ส่งผลกระทบเศรษฐกิจชะลอตัวลง”

  พร้อมระบุ ระบบค่าจ้างขั้นต่ำนั้นมีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเป้าหมายความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้หมายความว่า จะกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำอย่างไรก็ได้เพื่อให้บรรลุความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจเพียงมิติเดียวโดยไม่ใส่ใจต่อการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ความสามารถในการแข่งขัน และหากไม่ได้กำหนดขึ้นบนความเข้าใจต่อการทำงานของกลไกตลาดของตลาดแรงงาน การกำหนดค่าแรงขั้นต่ำโดยไม่ศึกษาอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงาน รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ย่อมนำมาสู่ภาวะการว่างงานของแรงงานไร้ฝีมือได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้ประเทศอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงาน จึงไม่มีปัญหาดังกล่าว การจ่ายค่าแรงงานขั้นต่ำหรือจ่ายค่าแรงต่ำเกินไปต่างหากกลับจะสร้างปัญหาการขาดแคลนรุนแรงมากขึ้นไปอีก

  อย่างไรก็ตาม มองว่า ข้อดีของระบบค่าจ้างแบบลอยตัวก็มีอยู่ ยกตัวอย่าง หากเศรษฐกิจไม่เติบโตตามเป้าและแข่งขันไม่ได้ ย่อมเป็นการยากที่รัฐจะมีงบประมาณมาสนับสนุนระบบสวัสดิการเช่นเดียวกัน และสิ่งนี้ก็เห็นกันอยู่สำหรับประเทศในยุโรป หลายประเทศเกิดวิกฤตการณ์หนี้สาธารณะและมีอัตราการว่างงานมากกว่า 10% ขณะที่ระบบการจ้างงานและค่าจ้างขั้นต่ำขาดความยืดหยุ่นไม่สามารถตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป.

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  สุดช็อก บ้านถล่มทั้งหลัง น้ำป่าทะลัก ซัดเสาบ้านพังต่อหน้าต่อตา
  03:10

  สุดช็อก บ้านถล่มทั้งหลัง น้ำป่าทะลัก ซัดเสาบ้านพังต่อหน้าต่อตา

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:41 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์