กระทรวงอุตฯ-สอท.จับมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เร่งใบอนุญาต รง.4 กระตุ้นลงทุน

ข่าว

กระทรวงอุตฯ-สอท.จับมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เร่งใบอนุญาต รง.4 กระตุ้นลงทุน

ไทยรัฐออนไลน์

6 ส.ค. 2557 05:15 น.

นัดมีทติ้งกระทรวงอุตฯ–ส.อ.ท. ประจำเดือน ส.ค. เร่งขับเคลื่อน 4 คณะกรรมการร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบาย คสช. โว 7 เดือนแรกปีนี้ โรงงานใหม่เปิดกว่า 2 พันกว่าราย เงินทุนกว่า 2 แสนล้านบาท เกิดการจ้างงานใหม่กว่า 6 หมื่นตำแหน่ง ขณะที่เดือน ก.ค.เดือนเดียวอนุมัติ 241 รายวงเงิน 4 หมื่นล้านบาท

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในวันที่ 18 ส.ค.นี้ ตนจะนำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมไปร่วมประชุมร่วมกับนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และผู้บริหาร ส.อ.ท. ซึ่งเป็นการประชุมร่วมประจำเดือน ส.ค.เพื่อหารือการทำงานร่วมกันของ 4 คณะกรรมการที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยได้มีการแต่งตั้งตัวแทนของทั้งสองฝ่ายมาร่วมกันในแต่ละคณะกรรมการ เป็นกรรมการฝ่ายละ 3 คน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

โดยคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ ซึ่งจะเร่งรัดการทำงาน ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (รง.4) การออกใบอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ และการออกใบอนุญาตมาตรฐานภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2.คณะกรรมการที่ดูแลให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 3. คณะกรรมการกำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และ 4. คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ในด้านการส่งเสริมการลงทุน นายวิฑูรย์ กล่าวว่า ใน 7 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ค.) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) สามารถออกใบอนุญาต รง.4 ให้ผู้ประกอบการได้แล้วรวม 2,212 โรงงาน มูลค่าเงินลงทุน 211,314 ล้านบาท ทำให้เกิดการจ้างงานใหม่รวม 60,692 คน ขณะที่ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2556-30 ก.ค.2557 ปรากฏว่า มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมต่อ กรอ. รวม 202 เรื่อง จากประชาชนใน 55 จังหวัด โดยเรื่องที่มีการร้องเรียนอันดับ 1 คือ การเกิดเพลิงไหม้กิจการรองลงมาคือสารเคมีรั่วไหล เป็นต้น

ขณะเดียวกัน จากการที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตใบ รง.4 โดยถือเอาวันที่ 1 ก.ค.เป็นวันแรกของการดำเนินการพิจารณาอนุญาตโรงงาน ตามกรอบขั้นตอนและระยะเวลาที่ได้ปรับใหม่คือ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันในทุกกรณีพบว่า ในขณะนี้สามารถดำเนินการลุล่วงอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นโรงงานขนาดใดและยื่นคำขอผ่านหน่วยงานใด โดยไม่มีเรื่องค้างการพิจารณาตามกรอบเดิมที่ใช้เวลา 90 วัน และขณะนี้ยังไม่พบปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากได้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการมาเป็นอย่างดี

สำหรับผลการดำเนินการเฉพาะในเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ประกาศกำหนดเวลาใหม่ ปรากฏว่า มีจำนวนคำขอที่ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ รง.4 หรือตั้งโรงงานใหม่ผ่านหน่วยงานอนุญาตของกระทรวงอุตสาหกรรม 241 ราย คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 43,518 ล้านบาท และทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น 15,926 คน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาออกใบอนุญาต รง.4 ได้แล้วเสร็จ 158 คำขอ คิดเป็น 66% ของคำขอทั้งหมด และอยู่ระหว่างพิจารณา 83 คำขอ และได้สั่งการให้หน่วยงานอนุญาตทั้งสองแห่ง คือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) และ กรอ. เร่งตรวจสอบโรงงานทุกแห่งที่ก่อสร้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ใบอนุญาต รง.4 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ขัดข้อง และได้รับใบอนุญาต รง.4 อย่างถูกต้องให้เร็วที่สุด

โดยจากคำขอให้เดือน ก.ค.จำนวน 241 รายดังกล่าว เป็นส่วนที่อยู่ในอำนาจอนุญาตของสำนักงาน สอจ. 92 คำขอ คิดเป็น 38% ของจำนวนที่ยื่นคำขอทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ดำเนินการอนุญาตแล้วเสร็จ 59 คำขอ ซึ่งเป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรขนาดไม่เกิน 500 แรงม้าและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอยู่ระหว่างดำเนินการให้อนุญาต 33 คำขอ ขณะที่เป็นส่วนที่อยู่ในอำนาจของ กรอ.จำนวน 149 คำขอ หรือคิดเป็น 62% ของจำนวนที่ยื่นคำขอทั้งหมด โดยดำเนินการอนุญาตแล้วเสร็จ 99 คำขอ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีเครื่องจักรเกินกว่า 500 แรงม้าขึ้นไป หรือโรงงานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องกำกับดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และอยู่ระหว่างดำเนินการ 50 คำขอ ทั้งนี้ ยืนยันว่าคำขอทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจะอยู่ในกรอบระยะเวลาการพิจารณา 30 วัน

“ผมขอยืนยันว่า กระทรวงอุตสาหกรรม สามารถพิจารณาอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทภายใน 30 วันในทุกกรณี นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ คสช. เพื่อรองรับความเชื่อมั่นและการลงทุนใหม่ของภาคเอกชน โดยคาดว่าการขอใบอนุญาต รง.4 ในไตรมาส 4 ของปีนี้ และปี 2558 จะมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง”.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

สงครามยูเครน ครบ 90 วัน รัสเซียแพ้ไม่ได้ โจมตีดอนบาสอย่างหนัก
02:05

สงครามยูเครน ครบ 90 วัน รัสเซียแพ้ไม่ได้ โจมตีดอนบาสอย่างหนัก

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 00:48 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์