มติบอร์ด กสท.ให้ ททบ.5 นำร่องเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีสาธารณะ

ข่าว

มติบอร์ด กสท.ให้ ททบ.5 นำร่องเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีสาธารณะ

ไทยรัฐออนไลน์

2 มิ.ย. 2557 21:00 น.

บอร์ด กสท.ลงมติให้ ททบ.5 เป็นช่องนำร่องเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีบริการสาธารณะและออกอากาศ 5 ปี ก่อนการเปลี่ยนผ่าน 'สุภิญญา' ค้าน ชี้ขัดการปฏิรูปสื่อที่ต้องเป็นอิสระต่ออำนาจรัฐ หวัง ททบ.5 ยังคงเป็นแม่ข่ายหลักในการเตือนภัยพิบัติ...

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2557 พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. กล่าวว่า มติที่ประชุมกรรมการ กสท. ได้พิจารณาให้ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง กสทช. และสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 หรือ ททบ.5 ในการติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ทั้งการปรับองค์กร โดยต้องแยกบัญชีกิจการทางการเงินและงบดุลของการดำเนินกิจการออกจากกัน และเนื้อหาสัดส่วนรายการนั้น จะต้องเป็นไปตามขอบเขตของพระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ.การประกอบกิจการ พ.ศ.2551 ซึ่ง ททบ.5 เป็นผู้ประกอบการรายเดิมที่ต้องการปรับเปลี่ยนไปสู่บริการสาธารณะประเภทที่ 2 ช่องเพื่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยสาธารณะ

พ.อ.นที กล่าวอีกว่า กสท. ได้อนุญาตให้ ททบ.5 ออกอากาศเป็นเวลา 5 ปี ก่อนการเปลี่ยนไปสู่บริการสาธารณะ โดยมีกระบวนการในการปรับผังรายการ คือ ในปี 2557 จะต้องมีการเพิ่มสัดส่วนเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 40% และเพิ่มขึ้นในปี 2558 เป็น 50% ปี 2559 เป็น 60% และในปี 2560 เพิ่มเป็น 70% ซึ่งจะสอดคล้องกับมาตรา 33 ใน พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่จะต้องมีเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่น้อยกว่า 70% ส่วนเรื่องอายุใบอนุญาตนั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา 


ด้าน นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ได้แสดงความเห็นต่อเรื่องการเปลี่ยนผ่านช่อง 5 ไปสู่ทีวีสาธารณะทางทวิตเตอร์ว่า บอร์ด กสท.เสียงข้างมาก 4:1 มีมติเห็นชอบแผนเปลี่ยนผ่าน ททบ.5 เพื่อได้สิทธิ์ประกอบการเป็นต้นแบบทีวีดิจิตอลบริการสาธารณะเมืองไทย ดิฉันลงมติค้าน ยินดีที่เห็นแผน ททบ.5 ในการจะปรับตัวเป็นทีวีสาธารณะ แต่แผนดังกล่าวและมติ กสท./กสทช. หลายเรื่องที่เกี่ยวกับทีวีบริการสาธารณะยังขัดกับจุดยืนดิฉัน เรื่องหลักที่ดิฉันยืนยันจุดยืนของตัวเองอย่างหนักแน่นเสมอมาคือ 1. การปฏิรูปสื่อของรัฐรวมทั้งสื่อของกองทัพ ผ่านการเป็นทีวีสาธารณะ 2. มาตรา 37 ที่ผ่านมาดิฉันลงมติค้านเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทีวีสาธารณะโดย กสท. หลายเรื่อง อาทิ การให้โฆษณาได้ถึง 10 นาที เพราะกระทบแข่งขันเป็นธรรม 

นอกนั้นดิฉันลงมติค้านที่ กสท. / กสทช. ให้สิทธิช่อง 5-11 ได้อัพเกรดออกคู่ขนานในระบบดิจิตอล โดยยังไม่มีรูปธรรมในการปรับตัวเป็นทีวีสาธารณะ นอกนั้นดิฉันยังเรียกร้องให้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติคนที่ได้รับใบอนุญาตทีวีสาธารณะ (Beauty contest) ที่สอดคล้องกับหลักการทีวีสาธารณะ 

ดิฉันและทีมงานเคยทำข้อเสนอซึ่งเป็นกติกา Beauty contest การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ประกอบการทีวีสาธารณะต่อบอร์ด แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบ เรื่องทีวีบริการสาธารณะในระบบดิจิตอลเป็นหนึ่งในประเด็นที่ดิฉันมีความเห็นค้านมากสุดใน กสทช. เป็นเรื่องที่แม้จะสู้แล้วแพ้แต่ก็ต้องยืนหลักการเรื่อง *ทีวีบริการสาธารณะ* มีความเป็นสากล แม้กฎหมายไทย และ กสทช. พยายามจะออกแบบให้เป็นอื่นอย่างไร มันก็ไม่ใช่ ถ้ามันไม่ใช่ กสทช. จะใช้มติวันนี้ให้แผนช่อง 5 เป็นแนวทางให้ช่อง 11 และ @ThaiPBS ทำตาม ในทางตรงข้าม ดิฉันเห็นว่า @ThaiPBS ใกล้เคียงทีวีสาธารณะกว่าเยอะ

จุดยืนของดิฉัน ทีวีบริการสาธารณะไม่ใช่ทีวีของรัฐ ดังนั้นหัวใจสำคัญในการปรับตัวสู่การเป็นทีวีสาธารณะคือต้องมีบอร์ดบริหาร ที่อิสระจากอำนาจรัฐ เป็นแนวคิดที่เป็นอุดมคติมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่นั่นคือหัวใจสำคัญที่สุดของการปฏิรูปสื่อของรัฐตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ (เดิม) ถ้า กสทช. ไม่ใช้โอกาสในการปฏิรูปสื่อของรัฐเช่นช่อง 5 ช่อง 11 ก็คงไม่มีโอกาสแล้วกระมัง สถานการณ์ก่อน 22 พ.ค.ก็ว่ายากแล้ว วันนี้ยากยิ่งกว่า เรื่องนี้สู้อย่างไรก็แพ้ แต่ดิฉันขอทำบันทึกความเห็น ลงมติเห็นต่างไว้ในวันนี้ เป็นความทรงจำเล็กๆ ของประวัติศาสตร์ต่อไป #ททบ.5 #ทีวีสาธารณะ กสทช.เกิดขึ้นมาเพื่อปฏิรูปสื่อของรัฐตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ หลังเหตุการณ์ พฤษภา35 ผ่านมา 2 ทศวรรษ วันนี้ กสทช.รับรองแผนให้ ททบ.5 เป็นทีวีสาธารณะ

อย่างที่บอกเรื่องนี้รู้อยู่แล้วว่าสู้อย่างไรก็ไม่มีวันชนะ แต่ขอยืนหลักการสู้ในเชิงสัญลักษณ์ ในฐานะคนที่ทำงานเรื่องการปฏิรูปสื่อมากว่า 2 ทศวรรษ นอกจาก ททบ.5 จะได้อัพเกรดเป็นทีวีดิจิตอลแบบบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคง โดยไม่ต้องประมูลคลื่น โฆษณาได้ชั่วโมงละ 10 นาที ยังได้อยู่ช่อง 1 ด้วย ช่อง 3-7-9 ซึ่งเป็นฟรีทีวีรายเดิมของเอกชนในระบบสัมปทานไม่มากก็น้อย เขาต้องดิ้นรนปรับตัวตามกติกาใหม่ของ กสทช.แบบเร่งด่วน ต่างจากช่อง 5-11

ในเมื่อวันนี้บอร์ด กสท.เสียงข้างมากเห็นชอบแผนยกระดับให้ ททบ. 5 เป็นทีวีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคงแล้ว ก็ขอฝากเรื่องการเตือนภัยพิบัติไว้ด้วย ที่ผ่านมา ททบ.5 เป็นแม่ข่ายหลักในการเตือนภัยพิบัติ วันนี้จะได้สิทธิ์ยกระดับเป็นทีวีสาธารณะ อย่าลืมภารกิจอันสำคัญนี้ เกิดอะไร ขอให้พึ่งพาได้ สุดท้ายแม้ไม่อาจทำให้ ททบ.5 เป็น *ทีวีบริการสาธารณะ* ได้ตามหลักการที่ดิฉันเชื่อ แต่ขอฝากผีฝากไข้การเป็นแม่ข่ายเตือนภัยพิบัติไว้กับช่อง 5 ด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

แม่แตงโม ปล่อยโฮ เผยเพิ่งรู้ว่าลูกหายไปตั้งแต่ 4 ทุ่ม เชื่อถูกฆาตกรรมอำพราง
13:06

แม่แตงโม ปล่อยโฮ เผยเพิ่งรู้ว่าลูกหายไปตั้งแต่ 4 ทุ่ม เชื่อถูกฆาตกรรมอำพราง

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:04 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์