กรมส่งเสริมการเกษตร วางแนวทางพัฒนาคุณภาพแปลงใหญ่ทุเรียนทองผาภูมิ โดยเสริมองค์ความรู้ผ่านโรงเรียนเกษตรกร ดันผลผลิตส่งออก 500 ตันไปจีน สร้างโอกาสทำเงินให้เกษตรกร มีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนในระยะยาว

 

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.67 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตทุเรียนของอำเภอทองผาภูมิมีปริมาณมากและมีคุณภาพดี เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก จนได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในชื่อ “ทุเรียนทองผาภูมิ” สร้างความภาคภูมิใจและสร้างรายได้มากมายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ มีความพิเศษ คือ เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ปลูกในพื้นที่แนวเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งมีลำน้ำสำคัญมากมาย มีสภาพอากาศกลางวันร้อน กลางคืนเย็น ทำให้ดินเป็นดินศิลาแลง เนื้อดินร่วนปนทราย สามารถระบายน้ำได้ง่าย ทำให้รากทุเรียนสามารถชอนไชหาอาหารได้ดี และได้รับสารอาหารจากดินเต็มที่ ด้วยแหล่งภูมิศาสตร์นี้ทำให้ทุเรียนทองผาภูมิเติบโตได้ดี มีอัตลักษณ์ชัดเจน ผลทรงรีสวย เปลือกบาง รสชาติหวานมัน เนื้อหนาสีครีมเหลือง ผิวมันวาว กรอบ เส้นใยน้อยและไม่มีกลิ่นฉุน นับว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยม จากผู้บริโภคคนไทยและต่างชาติ โดยสถานการณ์การผลิตทุเรียนในช่วงฤดูกาลผลิต 2567 พบว่ามีเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากเดิม 4,476 ไร่ เนื้อที่ให้ผลผลิตแล้ว 2,700 ไร่ คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอยู่ที่ประมาณ 4,320 ตัน

...


รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าไปส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ให้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ แปลงใหญ่ทุเรียนทองผาภูมิ หมู่ 2 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนสมาชิก 45 คน พื้นที่ 500 ไร่ และแปลงใหญ่ทุเรียนปิล๊อก หมู่ 4 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนสมาชิก 30 คน พื้นที่ 300 ไร่ เกษตรกรมีการผลิตทุเรียนคุณภาพตามเป้าหมายการพัฒนาแปลงใหญ่  5 ด้าน ได้แก่ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ/พัฒนาให้ได้มาตรฐาน บริหารจัดการ และจัดการด้านการตลาด

"กรมส่งเสริมการเกษตรวางแนวทางในการพัฒนาแปลงใหญ่ทุเรียนจังหวัดกาญจนบุรีอย่างครบวงจร ทั้งด้านองค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยี การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และการตลาดสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร โดยการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรเป็นที่ตั้ง เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงอย่างครบถ้วน ส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มช่องทางการตลาด ตลอดจนมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ โรงเรียนเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนทองผาภูมิเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา มีการเพิ่มทักษะช่องทางการตลาดให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่รวมตัวกันเปิดจุดจำหน่ายทุเรียน โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณหน้ารีสอร์ทใจสุวรรณ หมู่ 1 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี" รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ทั้งนี้ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีได้เปิดโรงคัดบรรจุทุเรียนทุเรียน (ล้ง) สำหรับส่งออก ซึ่งเป็นล้งที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม เพื่อส่งออกไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท โยโก แอนด์ ตงหมิง จำกัด และ Yonghui Superstores ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าจำหน่ายอาหารและผลไม้อันดับ 2 ของจีน เป็นคู่ค้ารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร คาดว่าปีนี้จะรับซื้อทุเรียนทองผาภูมิไปประเทศจีนประมาณ 500 ตัน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า การเปิดล้งดังกล่าวนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีผู้ประกอบการมารับซื้อทุเรียนคุณภาพในพื้นที่ของอำเภอทองผาภูมิและอำเภอข้างเคียงด้วยราคาที่เป็นธรรม ชาวสวนทุเรียนจังหวัดกาญจนบุรีจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในการทำสวนทุเรียน และมีกำลังใจในการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป เป็นการสร้างชื่อเสียงของทุเรียนทองผาภูมิ ให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าอย่างกว้างขวางมากขึ้น และเชื่อว่าแปลงใหญ่ทั้ง 2 แปลง ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงไปส่งเสริมการรวมกลุ่มจะเป็นแหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพที่สำคัญและป้อนผลผลิตเข้าสู่ล้งทุเรียนสำหรับส่งออกที่เปิดใหม่นี้ต่อไป

...