เจ้าของสวนมะพร้าวโคโค่ยาคอป ประจวบคีรีขันธ์ เผยความสำเร็จในการปลูกมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ ปลอดสารเคมี ใช้หลักวิทยาศาสตร์ทฤษฎีระยะชิด ทำให้ใน 1 ไร่ปลูกได้ถึง 85 ต้น ช่วยให้ได้ผลผลิตจำนวนมากแม้พื้นที่ปลูกน้อย ผ่านไป 3 ปีมีผลผลิตออกมาให้ชื่นใจ

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับ น.ส.ภาวิณี สุขมาก อายุ 68 ปี เจ้าของสวนมะพร้าวโคโค่ยาคอป หรือเนินยาคอป ในตำบลเกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์หลังใช้ชีวิตในวัยเกษียณ ทำการเกษตรโดยปลูกมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่สองแปลง ขนาด 3 ไร่ และ 10 ไร่ ปรับสภาพพื้นที่ผืนทรายไร่สับปะรด ปลูกพืชปรับปรุงดิน ด้วยปอเทือง ถั่วพร้า ให้ดินมีความสมบูรณ์ มีจุลินทรีย์ธรรมชาติ  จากนั้นลงกล้าพันธุ์มะพร้าว รอระยะเวลา 3 ปีครึ่งผลผลิตจึงงอกเงย

เจ้าของสวนมะพร้าวโคโค่ยาคอป กล่าวต่อว่า วิธีการปลูกอาศัยหลักคิดตามแนววิทยาศาสตร์ คำนวณระยะห่างของต้นไม้จากใบ ขณะที่ชาวสวนมะพร้าวแนะนำให้ปลูกไร่ละ 25 ต้น ปรับมาเป็นระยะห่างระหว่างต้น 5.10 เมตร จึงทำให้ 1 ไร่ ปลูกได้ถึง 85 ต้น และยังให้ความสำคัญเกษตรธรรมชาติ ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งเพาะพันธุ์แตนเบียน แมลงหางหนีบ และเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อกำจัดศัตรูมะพร้าว ขณะที่สวนมะพร้าวข้างเคียงประสบปัญหา หนอนหัวดำ  แมลงดำหนามและด้วงแรด  ส่งผลให้สวนมะพร้าวยาคอปเขียวขจี   มีผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสวนยาคอปกลายเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ และยังเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองขาม จากการลงแรงแบบค่อยเป็นค่อยไป ผ่านไป 3 ปีครึ่ง ผลผลิตทยอยออกมาให้ชื่นชม และนำไปจำหน่ายได้

...

น.ส.ภาวิณี กล่าวอีกว่า ตนและสามีไม่เคยทำการเกษตรมาก่อน มีความตั้งใจแน่วแน่ และต้องการความสำเร็จ เรียนรู้แนวความคิดผสมผสาน การทำไร่คิดแบบใหม่ จนประสบผลสำเร็จมะพร้าวออกผลปลอดสารเคมี ปลูกมะพร้าวใช้เวลา 3 ปีครึ่งให้ผลผลิต หากใช้สารเคมีใช้เวลาเพียง 2 ปีครึ่ง มีแนวคิดว่าต้นไม้เหมือนคน ถ้าเขาพร้อมเขาจะให้ลูกให้ผลเอง หากไม่พร้อมก็จะสลัดลูกทิ้ง  เพื่อให้ต้นเติบโต

“ทฤษฎีระยะชิด เน้นเรื่องพื้นที่ เพราะมีพื้นที่น้อยขนาด 3 ไร่ ต้นมะพร้าวน้ำหอมใบโต มีระยะห่างกี่เมตร คำนวณแล้วระยะ 5.10 เมตร ปลูกอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดและคุ้มค่า มีผลผลิตมาก โดยทั่วไปเกษตรกรปลูกมะพร้าวพื้นที่ 1 ไร่  จำนวน 25 ต้น แต่ของตนพื้นที่ขนาด 2 ไร่ ปลูกได้ 170 ต้น ตกไร่ละ 85 ต้น  เป็นการทดลองที่มีความเสี่ยงหากปลูกแล้วไม่มีลูก แต่กลับประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม” เจ้าของสวนมะพร้าวโคโค่ยาคอป กล่าว.