ทายผลแชมป์ฟุตบอลโลก 2018ทายผลแชมป์ฟุตบอลโลก 2018

กิจกรรม ทายผลแชมป์ฟุตบอลโลก 2018

กรุณา เพื่อร่วมกิจกรรม

เงื่อนไขการร่วมชิงรางวัล

 1. ผู้ส่งคำทายต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. เริ่มส่งไปรษณียบัตรทายผล หรือ ทายผลผ่านเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 14 กรกฏาคม 2561 โดย ถือ ตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ และกรณีทายผลผ่านเว็บไซต์หมดเขตส่งคำทายเวลา 23.59 น. โดยถือเวลาที่ทายผล ครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญ
 3. กำหนดจับรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 8 สิงหาคม 2561
  • ทายผลผ่านไปรษณียบัตร จะคัดไปรษณียบัตรที่ทายถูกมากองรวมกันไว้ที่สำนักงาน นสพ. ไทยรัฐ และจับรางวัล ต่อหน้าคณะกรรมการพร้อมสักขีพยาน ประกาศรายชื่อผู้โชคดีใน นสพ.ไทยรัฐ และทางเว็บไซต์ www.thairath.co.th ผู้ได้รับรางวัลจะต้องนำจดหมายพร้อมซองจดหมายที่ได้รับและหลักฐานอื่นๆ มาติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ นสพ.ไทยรัฐ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับจดหมาย มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ
  • ทายผลผ่านเว็บไซต์จะทำการปริ้นท์รายชื่อผู้ที่ทายถูกออกมาและจับรางวัลต่อหน้าคณะกรรมการพร้อมสักขีพยาน ประกาศรายชื่อผู้โชคดีใน นสพ.ไทยรัฐ และทางเว็บไซต์www.thairath.co.th ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อทาง อีเมล์และโทรศัพท์ โดยผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานที่ได้รับแจ้งทางอีเมล์มาติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ นสพ.ไทยรัฐ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอีเมล์มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ
 4. ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้นและผู้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระ ภาษีณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
 5. พนักงานและครอบครัวของ นสพ.ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐออนไลน์และในเครือไทยรัฐกรุ๊ป ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งคำทาย
 6. คำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
 7. นสพ.ไทยรัฐขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รางวัลสำหรับการจับไปรษณียบัตร

 • รางวัลที่ 1 มูลค่า10,000,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 100 รางวัล

รางวัลพิเศษ

 • รางวัลที่ 1 ทีวีพานาโซนิค แอลอีดีทีวี ขนาด 55 นิ้ว รุ่น TH-55FX700T จำนวน 40 รางวัล รางวัลละ 32,990 บาท
  จากบริษัท บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมมูลค่า 1,319,600 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม
 • รางวัลที่ 2 บัตรกำนัล เมดเมติก บาย เมโกะ คลินิก จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
  จากบริษัท เมดเมติก จำกัด รวมมูลค่า 500,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม
 • รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ฮอนด้า จำนวน 9 รางวัล รางวัลละ 109,800 บาท
  จากบริษัท เอ. พี. ฮอนด้า จำกัด รวมมูลค่า 988,200 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม
 • รางวัลที่ 4 รถยนต์ยี่ห้อ Honda BR-V รุ่น V Plus สีขาว จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 755,000 บาท
  รถยนต์ยี่ห้อ Honda Jazz รุ่น V Plus สีขาว จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 694,000 บาท
  รวมมูลค่า 1,449,000 จาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม
 • รางวัลที่ 5
  • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพ-สมุย 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
  • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพ-เชียงใหม่ 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
  • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพ-ภูเก็ต 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
  • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพ-กระบี่ 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
  • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพ-ลำปาง 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
  • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพ-ตราด 14 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
  • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพ-สุโขทัย 14 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
  รวมมูลค่า 1,500,080 บาท จากบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดเพิ่มเติม
 • รางวัลที่ 6 เงินสด จำนวน 10 รางวัล รางวัละ 150,000 บาท จำนวน รวมมูลค่า 1,500,000 บาท
  จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รายละเอียดเพิ่มเติม

รางวัลสำหรับผู้ร่วมสนุกผ่านทางเว็บไซต์

 • รางวัลที่ 1 มูลค่า 500,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 100 รางวัล

วิธีการร่วมสนุก

ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมทายผลได้ 2 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1 ทายผลผ่านไปรษณียบัตร

 1. ใช้ไปรษณียบัตรของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น
 2. เขียนชื่อ-ที่อยู่ให้ตรงกับบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี)
 3. เขียนชื่อประเทศที่ทายว่าชนะเลิศแชมป์ฟุตบอลโลก 2018 เพียงประเทศเดียว
 4. จ่าหน้าถึง นสพ.ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 5. ส่งผ่านระบบไปรษณีย์เท่านั้น โดย 1 ท่านสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวน
 6. ห้าม ขีด ฆ่า ขูด ลบ ระบายสี หรือทำสัญลักษณ์ใดๆ และห้ามตัดกระดาษพิมพ์ชื่อ-ที่อยู่ ชื่อประเทศที่ทายผลแปะลงไปรษณียบัตร มิฉะนั้นถือเป็นโมฆะ

ช่องทางที่ 2 ทายผลผ่านเว็บไซต์

 1. เลือกทายชื่อประเทศที่จะชนะเลิศแชมป์ฟุตบอลโลก 2018 เพียงประเทศเดียว ผ่านเว็บไซต์ www.thairath.co.th/activity/worldcup หรือใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 2. กรอกรายละเอียดลงทะเบียนในเว็บไซต์ ศึกษาและยอมรับเงื่อนไขกิจกรรม จากนั้นยืนยันการลงทะเบียน
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเปลี่ยนคำตอบได้จนกว่าจะหมดเขตร่วมกิจกรรมวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.59 น. ได้ที่ www.thairath.co.th/activity/worldcup โดยถือการส่งคำตอบครั้งสุดท้ายเป็นคำตอบที่ส่งทายผล
 4. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 คน มีสิทธิเพียง 1 สิทธิเท่านั้น
วิธีการร่วมสนุก ทายผลบอลโลกกับไทยรัฐ