เริ่มที่เรา : เอ๋ | มณีรัตน์ คำอ้วน

6 มิถุนายน 2560 , 18:00น.

"ถ้าเราไม่แยกขยะ การจัดการขยะจะแย่แค่ไหน" เอ๋ มณีรัตน์ คำอ้วน กับจุดเริ่มต้นเล็กๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่