วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ
Thailand Web Stat

พิมพ์รจิต เอื้อวงษ์ชัย (พลอย)

บันเทิง


การศึกษา:
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ/สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ1)
- กำลังศึกษา ปริญญาโท คณะบริหารการตลาด วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล

ภาษาที่ถนัด:
- ภาษาล้านนา

ความสามารถพิเศษ/ งานอดิเรก:
- ชอบอ่านนวนิยาย

รายการปัจจุบัน:
- บันเทิงไทยรัฐ