บริการข่าวไทยรัฐ
Thailand Web Stat
ภาคภูมิ  พันธุ์สถิตย์

ภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์ (อุ๋ย)

ข่าว


การศึกษา : นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ภาษาที่ถนัด : อังกฤษ

รายการปัจจุบัน: ไทยรัฐนิวส์โชว์