วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

รัชตวรรณ โพชนุกูล (ใบตอง)

บันเทิง


การศึกษา:
- ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ
- ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาษาที่ถนัด:
- อังกฤษ

ความสามารถพิเศษ/ งานอดิเรก:
- นาฏศิลป์ไทย
- นาฏศิลป์สากล
- ดนตรีไทย
- เดินแบบ
- แฟชั่น
- เล่นละคร

รายการปัจจุบัน:
- ตะลอนข่าวเช้านี้
- บันเทิงไทยรัฐ
- ตะลอนข่าว