?>

อรชพร ชลาดล

ผู้ประกาศข่าวต่างประเทศ
ชื่อเล่น
มิ้นท์

การศึกษา : คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการปัจจุบัน :
- เช้าข่าวชัด

- ชัดทันข่าว เสาร์-อาทิตย์
- คลายฉงน

advertisement