“FAQs”

1.รับชมรายการทางชอง “ไทยรัฐทีวี” ได้อย่างไร?


ไทยรัฐทีวี คือ ช่องฟรีทีวี ที่ออกอากาศด้วยระบบดิจิตอลความคมชัดสูง ทางช่อง 32 สำหรับท่านที่รับชมรายการทีวีผ่านจานดาวเทียม หรือเคเบิล ทีวี ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ของไทยรัฐทีวี ได้ทางช่อง 3 และ/หรือ 42 (ขึ้นอยู่กับกล่องรับสัญญานที่ท่านใช้บริการ) ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดช่องทางการรับชม ไทยรัฐทีวี ได้ที่ http://www.thairath.tv/about/channel

2. หากไม่ได้ติดจานดาวเทียม หรือเคเบิล ทีวี จะรับชมช่อง “ไทยรัฐทีวี” ได้อย่างไร?


สำหรับทีวีที่ไม่รองรับระบบดิจิตอลแบบ DVB-T2 หรือ ปกติรับชมรายการทีวีผ่านเสาหนวดกุ้ง-ก้างปลา (UHF)

ท่านสามารถรับชมช่อง “ไทยรัฐทีวี” ได้ด้วยการติดตั้งกล้องรับสัญญาณ หรือ Set top box (DVB-T2) โดยเสียบสายของเสาอากาศเข้ากับ Set top box แล้วนำสาย AV หรือสาย HDMI ที่มาพร้อมกับเครื่องเสียบเชื่อมต่อระหว่างทีวีกับ Set top box จากนั้นกดปุ่ม “เมนู” แล้วเลือกค้นหาช่องรายการอัตโนมัติ ระบบจะค้นหาและแสดงหมายเลขของช่องต่างๆ ที่ออกอากาศด้วยระบบดิจิตอล ซึ่งช่อง “ไทยรัฐทีวี” จะอยู่ที่ช่อง 32

สำหรับทีวีที่รองรับระบบดิจิตอลแบบ DVB-T2 ท่านสามารถรับชมช่อง “ไทยรัฐทีวี” ทางช่อง 32 ได้เลย เพียงแค่เสียบเสาอากาศเข้ากับทีวี

หมายเหตุ

1.ถ้าใช้สาย AV ภาพที่ชม จะไม่เป็น HD

2. ทีวีรุ่นใหม่ที่มี LOGO น้องดูดี จะสามารถรับได้โดยตรง ไม่ต้องใช้ Set top box

3. ติดจานดาวเทียม หรือเคเบิล ทีวี แต่ยังไม่สามารถรับชมช่อง “ไทยรัฐทีวี” ได้ ต้องทำอย่างไร?


สำหรับท่านที่รับสัญญาณผ่านระบบดาวเทียม สามารถรับชมช่อง “ไทยรัฐทีวี” ได้ด้วยการอัพเกรดแบบ OTA (Over the air ) โดยการถอดปลั๊กทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที แล้วเสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่ รอเครื่องรีบูต จากนั้นตรวจสอบช่องโดยการกดหมายเลข "3" หรือ "42" ที่รีโมท รวมทั้งการกดปุ่ม

สำหรับท่านที่รับสัญญานผ่านระบบเคเบิล สามารถอัพเกรดการเรียงช่องใหม่ด้วยการกดปุ่ม “เมนู” แล้วเลือก “OTA” จากนั้นกดเลือก เพื่ออัพเกรด OTA แล้วรอเครื่องรีบูตใหม่ จากนั้นกดหมายเลข "3" หรือ "42" ที่รีโมท รวมทั้งกดปุ่ม "INFO" สังเกตแถบชื่อรายการด้านล่างของจอ หากขึ้นคำว่า "Thairath TV" ก็สามารถรับชมรายการทางช่องไทยรัฐทีวีได้เลย

หากทำตามวิธีการข้างต้นแล้ว แต่ยังไม่สามารถรับชมช่อง “ไทยรัฐทีวี” ได้ ให้ท่านสอบถามไปยัง Call Center ของผู้ให้บริการจานดาวเทียม หรือเคเบิล ทีวี ที่ท่านใช้บริการ ดังนี้

ผู้ให้บริการ เบอร์ติดต่อ
CTH 1619
GMMZ 1629
PSI 02-730-2999
DTV 02-950-5005
THAISAT 02-245-6999
LEOTECH 02-595-8000
IDEASAT 02-935-5768-9
INFOSAT 02-961-8880
SUNBOX 1781
TRUEVISIONS 02-725-2525
DYNASSAT 02-913-9999

หมายเหตุ กล่องรุ่นเก่า (กล่องตั้งแต่ปี 2554 ลงไป) อาจจะใช้วิธีนี้ไม่ได้ ให้ติดต่อกับเจ้าของกล่องผู้ให้บริการโดยตรง (ตามตาราง)

4. การแก้ไขปัญหา กรณีมีสัญญาณภาพ แต่ไม่มีเสียง

ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยการกดปุ่ม “เมนู” ที่รีโมท แล้วเลือก “Audio” หรือกดปุ่ม“Audio” ที่รีโมท (ขึ้นอยู่กับรีโมทของกล่องแต่ละประเภท) จากนั้นเลือกเปลี่ยนภาษาหรือระบบเสียงเป็น “ภาษาไทย” หรือ “ไม่ระบุภาษา” จะสามารถแก้ไขปัญหากรณีมีภาพแต่ไม่มีเสียงได้

หมายเหตุ ปัญหานี้ เกิดเฉพาะกล่องที่เป็น กล่องดาวเทียม เท่านั้น


5. ผังรายการประจำวันของช่อง “ไทยรัฐทีวี”

ท่านสามารถดูผังรายการต่างๆ ที่ออกอากาศทางช่อง “ไทยรัฐทีวี” ทางเว็บไซต์ www.thairath.tv โดยเข้าไปที่เมนู “ผังรายการ”


6. การรับชมรายการทางช่อง “ไทยรัฐทีวี” แบบย้อนหลัง

ท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลัง (เฉพาะบางรายการ) ทางเว็บไซต์ www.thairath.tv โดยเข้าไปที่เมนู “ดูย้อนหลัง”


7. การรับชมรายการทางช่อง “ไทยรัฐทีวี” (LIVE) ผ่านช่องทางอื่นๆ

รายการทางช่อง “ไทยรัฐทีวี” สามารถรับชมออนไลน์ได้ ผ่านทางเว็บไซต์ www.thairath.tv โดยเข้าไปที่เมนู “Live”


8. แนะนำ หรือ ติชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศทางช่อง “ไทยรัฐทีวี”

ท่านสามารถแนะนำ หรือติชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาาศทางช่องไทยรัฐทีวี ได้ 2 ช่องทาง คือ

- Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2127-1222

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-19.30 น

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-17.30 น


- “ติดต่อผ่านเว็บไซต์”

9. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงโฆษณา “ไทยรัฐทีวี”

ท่านสามารถติดต่อ-สอบถามเกี่ยวกับการลงโฆษณาทางช่อง “ไทยรัฐทีวี” ได้ที่ ฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2126-1644