“ไทยรัฐทีวี”

ถือกำเนิดเกิดขึ้น เพื่อเสริมความตั้งใจ และเสนอทางเลือกเพื่อเข้าถึงคนไทย


กว่า 60 ปีที่ผ่านมา “ไทยรัฐ” มี “พลังแห่งการเข้าถึง” สังคมไทยทั้งในแง่การจัดจำหน่าย การนำเสนอ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องและวิธีการเล่าเรื่องที่ย่อยเรื่องยาก ให้กลายเป็น เรื่องง่าย ผ่านภาษา และวิธีการนำเสนอที่เข้าถึงคนไทย ชื่อของ “ไทยรัฐ” เป็นมากกว่าแค่ “หนังสือพิมพ์”แต่สื่อถึงความเป็น “สถาบัน” ของการเป็น “ผู้นำความคิดทางสังคม” ที่นำพามุมมองใหม่ ความหลากหลาย เพื่อขับเคลื่อน ประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยการ นำเสนอ ข่าวสาร สาระประโยชน์ที่สำคัญ จำเป็น และก่อประโยชน์ ทางความคิด เพื่อการ ดำเนินชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นของคนไทย ดังนั้น ภายใต้แนวคิด และวิสัยทัศน์แบบ เดียวกัน การนำเสนอข่าวสาร สาระ และเนื้อหาอื่นๆ ในช่อง “ไทยรัฐทีวี” จึงต้องสามารถสะท้อน ความตั้งใจ และปรัชญาอันเดียวกันนี้ออกมาให้สังคมรับรู้ให้ได้

เพื่อประกาศจุดยืนในการเป็น “ผู้นำ” และศักดิ์ศรีของการเป็น “ยักษ์ใหญ่” เราจึงต้อง ท้าทายตัวเอง และหาทางเดินที่ไม่ซ้ำรอยใคร คำมั่นสัญญาว่าเราจะ “คิดต่าง” จึงถือ กำเนิด เพื่อแสดงความตั้งใจจริง จะสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ให้แก่สังคม ไม่ว่าจะผ่านมุมคิดที่ แตกต่าง การนำเสนอที่แปลกใหม่ นำพามุมมองและความคิดไปในพื้นที่ใหม่ๆ เพื่อต่อยอด ให้เกิดความบันเทิงและประโยชน์ ทั้งนี้รวมถึงรูปแบบ หรือช่วงเวลานำเสนอ ที่ไม่จำเป็นต้อง ยึดติดกับกรอบเดิมๆ อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของ“ไทยรัฐทีวี” นั้น ยังคงต้องกระทำ อยู่บนพื้นฐานของ “ความเข้าใจ” เป็นหลัก เพราะนั่นคือ “ตัวตนที่แท้จริง” ของเรา


ความเป็น “ไทยรัฐทีวี” ที่แตกต่าง

เพื่อตอบสนองนโยบาย “คิดต่างอย่างเข้าใจ” ของทางสถานี “ไทยรัฐ” จึงเลือกถ่ายทอด เรื่องราว และ นำเสนอข้อมูลต่างๆด้วยปัจจัย 4 อย่างดังต่อไปนี้ ในสไตล์ที่แตกต่างและ ไม่เหมือนใคร


ทีมบรรณาธิการที่ “คิดต่าง” อย่างเข้าใจทุกมุมมอง

“คิดต่าง” อย่างแรกที่ “ไทยรัฐ” ตั้งใจจะมอบ ให้แก่ผู้ชมชาวไทยคือการนำเสนอข่าวสาร สาระ และข้อมูล ที่รู้ลึก รู้จริง “คัดกรอง” และ “สร้างสรรค์” ด้วยภาษากระชับ เข้าใจง่าย ได้ใจความ ถูกต้องตามหลักการ และมาตรฐาน สากล เพื่อให้สาระสำคัญ “เข้าถึง” กลุ่มชม ส่วนใหญ่โดยสมบูรณ์ที่สุด ตอบสนองปณิธาน และความมุ่งมั่นดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งว่าจะเป็น “ผู้นำทางความคิด” และ “ขับเคลื่อนสังคม” ไปสู่อนาคต ที่ดีกว่า นอกจากคุณค่าของเนื้อหา ที่ให้สาระประโยชน์และความบันเทิงแก่ผู้ชมแล้ว “ไทยรัฐ” ยังผลิต ข่าวและเนื้อหาประเภทอื่นๆ เพื่อต่อยอดความคิด จุดประกายและสะท้อน สังคมที่เป็นอยู่ รวมทั้ง เสนอแนะทางแก้ โดยยึด หลักการและข้อเท็จจริงเป็นหลัก ไม่ขัดต่อ จริยธรรมสื่อและสิทธิมนุษยชน


ทีมผลิตที่สร้างสรรค์รายการที่ “คิดต่าง”

“คิดต่าง” อย่างที่สอง ได้แก่วิธีการและรูปแบบ การผลิตรายการข่าวและสาระบันเทิงต่างๆ “ไทยรัฐ” ตั้งใจผลิตผลงานด้วยอุปกรณ์ที่ได้ มาตรฐานและเหมาะสมกับรูปแบบที่ต้องการ นำเสนอ โดยเน้นที่คุณภาพและความต้องการ ของผู้ชมเป็นหลัก ทั้งนี้ ฝ่ายผลิตต้องหารือกับ ฝ่ายบรรณาธิการในเบื้องต้นก่อนทำการ “คัดสรร” และ “สรรหา” ข้อมูลภาคสนาม โดยเน้นการทำงานเป็นทีมมากกว่าบินเดี่ยว นอกจากนี้ องค์กรยังเน้นให้ทีมงานผลิตมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ทุกประเภท รวมถึง หลักการใช้องค์ประกอบศิลป์ด้านต่างๆ เช่น แสง สี เสียง และมุมกล้อง แต่ที่ “ไทยรัฐ” สัญญาจะให้ ความสนใจเป็นพิเศษคือ ทักษะในการ “ตัดต่อ” และ “เล่าเรื่อง” ของทีมผลิต เพื่อให้เนื้อหาที่ได้ มีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนที่หา ทางสถานีอื่นไม่ได้


ทีมผู้ประกาศและผู้สื่อข่าวที่ส่งสารด้วยความ “คิดต่าง” อย่างเข้าใจ

“คิดต่าง” อย่างที่สาม ได้แก่การนำเสนอข่าวสาร และสาระบันเทิงของผู้ประกาศรุ่นใหม่และผู้รายงาน ข่าวสดจากภาคสนาม นอกจากมาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมตาม “ขนบ” ของ ผู้ถ่ายทอดเนื้อหาและสาระที่ดี ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศของ “ไทยรัฐ” ยังต้องนำเสนอพร้อมแนวคิดและ การตีความ อย่างเข้าใจผู้ชม แตกประเด็นและ “คัดกรอง” ใจความสำคัญของเนื้อหา ให้ผู้ชมมี ความ เข้าใจ และจุดประกายความคิดเพื่อพัฒนาสังคมในที่สุด นอกจากนี้ “ไทยรัฐ” ยังมีนโยบายให้ผู้สื่อข่าว และผู้ประกาศมีความ “เป็นกลาง” ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ายใดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือโดยอคติ ทั้งนี้หากต้อง รายงานข่าวหรืออยู่ท่ามกลาง สถานการณ์ความขัดแย้ง ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศ ของไทยรัฐจะต้อง ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของความหวังเพื่อคลี่คลายความขัดแย้ง และมุ่งหวัง ให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันได้ ด้วยความ “เข้าใจ” และสงบสุข


“คิดต่าง” ด้วย Connected TV

“คิดต่าง” อย่างที่สี่ ได้แก่การใช้ “Connected TV” เพราะปัจจุบันคือโลกแห่ง “Second Screen”… โลกที่เราสามารถรับข้อมูล “มากกว่า” แค่การ รับชมโทรทัศน์แล้วผ่านไป “ไทยรัฐทีวี” ตั้งใจจะสร้างสรร ประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ชม ไม่เพียงแค่ โทรทัศน์ แต่ผ่านทุกอุปกรณ์สื่อสารในยุค ไร้พรมแดนนี้ เราจะ “ผลักดัน” ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม ผ่านทุกช่องทางที่มี เพื่อรับข้อมูลมากกว่าบน หน้าจอธรรมดา และหาชม จากที่ไหนไม่ได้

ความพยายามในการเป็น “Connected TV” ของบ้านเราเริ่มต้นมาระยะหนึ่งแล้ว ทั้งการนำ ข้อความ จากโซเชียลมีเดียขึ้นหน้าจอ การนำ ข้อมูลจากเพจต่างๆมาเสนอเป็นข่าว หรือที่เรา มักได้ยินว่า “มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากใน โลกออนไลน์...” แต่ความแตกต่างที่“ไทยรัฐทีวี” ต้องการนำเสนอ ให้แก่ผู้ชมคือการสื่อสารที่ มากกว่านั้น โดยเน้นวิธีการรับและส่งข้อมูล ข่าวสารที่คล่องตัวและตอบโจทย์ โลกสมัยใหม่ที่สื่อสารผ่านสื่อโซเชียลกันมากขึ้น

กลยุทธ์หลักเพื่อการนำเสนอเหล่านี้ เราวางไว้ หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 

  • การสร้างให้ผู้ชมเห็นถึง “ความเร็วที่เชื่อถือได้” ผ่านโซเชียลมีเดีย
  • ข้อมูลที่มากกว่าการรับชมโทรทัศน์ ผ่านความเป็น “Connected TV” 
  • การร่วมกิจกรรมกับผู้ชมแบบ Real time ที่ไม่ได้มีเพียงแค่ SMS เหมือนในอดีต

และนี่คือส่วนหนึ่งของทิศทางการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารในโลกยุคดิจิตอลที่ “มากกว่า” แค่การมี โซเชียลมีเดีย แต่เราจะเป็นผู้นำและ “คิดต่าง” ผ่าน Second Screen ของผู้ชม เพื่อเชื่อมโลกของการ สื่อสารทุกช่องทางไว ้ด้วยกันภายใต้ความเป็น “ไทยรัฐ”