ไทยรัฐออนไลน์
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558
advertisement

ผลการค้นหา "เปิดฟ้าภาษาโลก"

Free translation
21 ต.ค. 57 05:01
Quid pro quo/ consort/ faint
20 ต.ค. 57 05:01
Shot at point–blank range
16 ต.ค. 57 05:01
I see your point.
15 ต.ค. 57 05:01
I owe not any man.
13 ต.ค. 57 05:01
Best man/brides–maids/bed
11 ต.ค. 57 05:01
How do you do?/ mutton
9 ต.ค. 57 05:01
Somebody/ a long time/ long
8 ต.ค. 57 05:01
Shall we go by bus or get a taxi?
6 ต.ค. 57 05:01
Come in+ something
4 ต.ค. 57 05:01
Rhyme
3 ต.ค. 57 05:01
Italian food is too rich.
2 ต.ค. 57 05:01
Do a thing by halves.
1 ต.ค. 57 05:01
วันสุดท้าย
30 ก.ย. 57 05:01
Be one’s very hand
30 ก.ย. 57 05:01
He has a bee in his bonnet.
29 ก.ย. 57 05:01
You can’t give laws to me.
27 ก.ย. 57 05:01
Take the law of = have thelawof
26 ก.ย. 57 05:01
Labour of love
25 ก.ย. 57 05:01
Nicola is in labour.
24 ก.ย. 57 05:01
Dinner/ dine/ diner/ dinette
23 ก.ย. 57 05:01
Dwindle+in/careerist
22 ก.ย. 57 05:01
I don’t care if I do.
20 ก.ย. 57 05:01
Ghost town/care
19 ก.ย. 57 05:01
advertisement
MOST VIEWED
MOST SHARED
advertisement