ข่าว
100 year

"ส.ยกน้ำหนักฯ" เลื่อนไม่มีกำหนด EGAT ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ไร้กำหนด

ไทยรัฐฉบับพิมพ์26 มี.ค. 2563 16:30 น.
SHARE

สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ประกาศเลื่อนการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 และระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2563 ที่จังหวัดตาก ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

วันที่ 26 มี.ค. 63 สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศ ไทย แจ้งว่า ตามที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 และระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

แต่เนื่องจากปัจจุบันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรง และแพร่ขยายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ และรัฐบาลมีนโยบายขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ จึงขอแจ้งเลื่อนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติแล้ว สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยยังออกประกาศ เรื่อง มาตรการในการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีใจความสำคัญ ดังนี้ สำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประจำทีม ให้นักกีฬางดออกนอกบริเวณสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อม เว้นเสียแต่เดินทางไปสอบหรือมีเหตุฉุกเฉินเท่านั้น ทั้งนี้ให้ขออนุญาตหัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อพิจารณาเป็นเฉพาะรายบุคคล ให้ผู้ฝึกสอนสามารถเดินทางออกนอกบริเวณสถานที่ที่เก็บตัวฝึกซ้อมได้เพียงเฉพาะปฏิบัติภารกิจและมีเหตุจำเป็นเท่านั้น

ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทุกวัน จัดวางเจล หรือแอลกอ-ฮอล์ล้างมือไว้ตามจุด ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันและทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ในการรับประทานอาหารให้แยกนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงออกจากกัน

สำหรับนักกีฬาที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือไปสอบ ให้ตรวจคัดกรองก่อนเข้าสถานที่พักหรือสถานที่ฝึกซ้อม โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองนี้สมาคมฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น กรณีนักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจไม่สะดวก ให้นาวาตรีหญิง อารีย์ วิรัฐถาวร ประสานกับนายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล ดำเนินการตามขั้นตอนโดยด่วน และรายงานผลตรวจทางการแพทย์ให้สมาคมฯได้รับทราบในทันที เพื่อจะได้ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุข กองพันพัฒนาที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

หากตรวจพบนักกีฬา ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ดำเนินการสอบสวนบุคคลนั้นๆ ว่าเดินทางหรือพบกับผู้ใดบ้าง ตลอดจนใช้ยานพาหนะใดบ้าง ให้ดำเนินการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่พักและยานพาหนะทั้งหมดและรายงานให้สมาคมฯ กองพันพัฒนาที่ 3 ได้รับทราบในทันที เพื่อจะได้ประสานงานหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยส.ยกน้ำหนักโควิด-19COVID-19

Most Viewed