ข่าว
100 year

เรียงหน้าชน : นักวิ่งยิ่งต้องรู้

พาวเวอร์บอมบ์15 พ.ย. 2562 05:01 น.
SHARE

อย่างที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันประเทศ ไทยของเรามีการจัดแข่งขันวิ่งกันชุก ตลอดทุกสัปดาห์ อยู่ที่ว่ารายการนั้นจะเล็กหรือใหญ่ ได้มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐาน!!!!

ต่อไปนี้คือบทความที่เขียนโดย นพ.อี๊ด ลอประยูร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการบาดเจ็บของนักกีฬา หลังจากที่ “หมออี๊ด” ได้ไปร่วมประชุมวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 “Running Science” จึงขออนุญาตนำเสนอ

เราจะช่วยกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิตของนักวิ่งในงานวิ่งได้อย่างไร?

จากการพูดคุยบนเวทีของนักวิ่งผู้เคยประสบเหตุ, แพทย์หัวใจ, แพทย์ผู้จัดทีมแพทย์ในงานวิ่ง, ผู้จัดงานวิ่งและท่านเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พอสรุปได้ว่า

1.ในปีหนึ่งบ้านเรามีการจัดงานวิ่งถึงสองพันกว่างาน

2.ใครอยากจัดก็จัดได้ ไม่จำเป็นต้องขออนุญาต นอกเสียจากขออนุญาตจากเจ้าของสถานที่จัด

3.ยังไม่มีการจัดมาตรฐานของงานวิ่งว่า งานวิ่งที่ดีควรเป็นเช่นไร

4.ไม่ต้องพูดถึงมาตรฐานในด้านความปลอดภัยทางการแพทย์ฉุกเฉิน บางงานก็ดีมาก แต่หลายงานก็ยังไม่ได้มาตรฐาน

5.อย่างน้อยการใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินสุขภาพนักวิ่งก่อนการแข่งขันก็อาจช่วยป้องกันได้มากกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย แต่ถ้าตรวจละเอียดกว่านั้น ก็ยิ่งดี แต่ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่าย ส่วนการขอใบรับรองแพทย์ทั่วไปจากนักวิ่งนั้น ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

6.ถ้าจะให้มีมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มขึ้น เงินที่เก็บจากนักวิ่งต้องมากกว่านี้อีกเยอะ ซึ่งนักวิ่งคนไทยคงบ่นกันน่าดู

7.ปัญหาการเปลี่ยนตัวนักวิ่งจากคนที่ลงทะเบียนเป็นคนอื่น ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการควบคุมดูแลความปลอดภัยของนักวิ่งเอง แต่ปัญหานี้ กลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนน่าเป็นห่วง

8.ยังไม่รู้ว่าหน่วยงานใดที่ควรรับผิดชอบการจัดงานวิ่งให้มีมาตรฐาน

9.นักวิ่งมองการลงวิ่งเป็นการทดสอบท้าทายตัวเอง แต่ไม่ค่อยจะเตรียมตัวก่อนการวิ่งให้เหมาะสม

10.การมีเครือข่ายและความร่วมมือ อย่างน้อย ด้วยการรวบรวมข้อมูลต่างๆในการจัดงานวิ่งก็จะช่วยให้ทราบถึงปัญหาได้ดีขึ้น ฯลฯ

ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องอาศัยการร่วมมือกัน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้

ขอขอบพระคุณวิทยากรตั้งแต่ท่านเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา, นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์, คุณรัฐ จิโรจน์วณิชชากร, นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย, นพ.ชาติทะนง ยอดวุฒิ และคุณไปรมิศร์ ดีประเสริฐดำรง ที่เสียสละเวลามาร่วมเสวนา และที่ขาดไม่ได้คือท่านผู้เข้าร่วมการอบรมที่อยู่ฟังจนจบและให้ความเห็น ข้อคิดที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย

งานทั้งหลายเหล่านี้จะไม่มีทางสำเร็จลงได้เลย หากไม่ใช่ความดีและความสามารถของท่านนายกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถ นานา ที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์, ให้ความไว้วางใจ, ให้เกียรติ, สนับสนุนผู้ร่วมงานและช่วยเหลือด้วยการลงมือทำด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบวินาทีสุดท้ายของงาน เป็นตัวอย่างของผู้นำที่ควรแก่การ ปฏิบัติตามทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าโดยไม่ได้หวังอะไร นอกจากความสำเร็จขององค์กร

ยังมีคนจำนวนหนึ่งที่มักจะมองหาแต่การกระทำเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องเป็นอันดับแรก ซึ่งก็ใช่ว่าจะเลวร้ายเสีย ทีเดียว

หากแต่มันมักจะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเพื่อความเจริญของคนส่วนใหญ่ และมันก็จะวนกลับมากระทบกับความเจริญรุ่งเรืองของตนเองในที่สุด

จะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่ความเชื่อก็แล้วกัน

บทความของ “พี่หมออี๊ด” สำคัญ และน่าเอาไปคิด

สมควรต้องตระหนักให้มากๆครับ.

พาวเวอร์บอมบ์

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อี๊ด ลอประยูรแข่งวิ่งวิ่งมาราธอนเรียงหน้าชนพาวเวอร์บอมบ์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้