ติดตามข่าว การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญไทย กับไทยรัฐ - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับ
ไม่รับ
บัตรเสีย

นับแล้ว

จำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์ (คน)
จากประชากรทั้งหมด (คน)

คำถามพ่วง ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ

คำถามพ่วง

ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ


%
%
รับ
ไม่รับ
*ข้อมูลผลคะแนนจาก กกต. อย่างไม่เป็นทางการ

พื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการเมือง

กรุงเทพมหานคร

ร่างรัฐธรรมนูญ
%
%
คำถามพ่วง ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ
%
%

เชียงใหม่

ร่างรัฐธรรมนูญ
%
%
คำถามพ่วง ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ
%
%

อุดรธานี

ร่างรัฐธรรมนูญ
%
%
คำถามพ่วง ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ
%
%

นครราชสีมา

ร่างรัฐธรรมนูญ
%
%
คำถามพ่วง ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ
%
%

อุบลราชธานี

ร่างรัฐธรรมนูญ
%
%
คำถามพ่วง ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ
%
%

สุราษฎร์ธานี

ร่างรัฐธรรมนูญ
%
%
คำถามพ่วง ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ
%
%

ภาคเหนือ

  • รัฐธรรมนูญ
%
%
รับ
ไม่รับ
  • คำถามพ่วง ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ
%
%
รับ
ไม่รับ

ภาคกลาง

  • รัฐธรรมนูญ
%
%
รับ
ไม่รับ
  • คำถามพ่วง ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ
%
%
รับ
ไม่รับ

ภาคอีสาน

  • รัฐธรรมนูญ
%
%
รับ
ไม่รับ
  • คำถามพ่วง ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ
%
%
รับ
ไม่รับ

ภาคใต้

  • รัฐธรรมนูญ
%
%
รับ
ไม่รับ
  • คำถามพ่วง ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ
%
%
รับ
ไม่รับ
  • รับ
  • ไม่รับ

{name}
{q1yp}%
{q1np}%
{q1y} รับ
{q1n} ไม่รับ
{q2yp}%
{q2np}%
{q2y} รับ
{q2n} ไม่รับ
รัฐธรรมนูญ
คำถามพ่วง
ส.ว.ร่วมเลือกนายกฯ
{name}
จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ปี 2559

Most Watched