ประวัติพนิตา กำภู ณ อยุธยา ข้อมูลล่าสุดของพนิตา กำภู ณ อยุธยา

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พนิตา กำภู ณ อยุธยา

พนิตา กำภู ณ อยุธยา

พนิตา กำภู ณ อยุธยา

เพศ หญิง
วันที่เกิด 6 เม.ย. 2496
อายุ 68 ปี
อดีตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถึงกับอึ้ง! เมื่อเพิ่งทราบว่า "วิเชียร ชวลิต" ได้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ คนใหม่แล้ว ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาระบุว่า จะรีบเก็บข้างของออก เนื่องจากวันนี้ (9พ.ค.) ปลัดใหม่จะเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมพบปะกับผู้บริหารกระทรวงแล้ว และจากนี้ก็จะขอพักร้อนไปก่อน

ส่วนผลการสอบวินัย ตอนนี้คงต้องรอ "ธงทอง จันทรางศุ" ประธานคณะกรรมการสอบวินัย ออกมาสรุปอีกครั้งในวันที่ 21 พ.ค.

งานนี้ "พนิตา กำภู ณ อยุธยา" บอก "หากไม่ได้รับความเป็นธรรม จะเดินหน้าฟ้องศาลอาญาต่อไป หลังยื่นฟ้องคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. ไปก่อนหน้านี้แล้ว..."

ชื่อ - สกุล : พนิตา กำภู ณ อยุธยา

ชื่อเล่น : เอ๊าะ

เพศ หญิง

ถิ่นกำเนิด
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรของนายประกิต และนางอำไพวรรณ กำภู ณ อยุธยา
สามีชื่อนายภูรีธร กำภู ณ อยุธยา มีธิดา 2 คน
ชื่อ 1. น.ส.มนสา กำภู ณ อยุธยา
2. น.ส.ณัตตา กำภู ณ อยุธยา

การศึกษา และดูงาน
ปี 2520 ปริญญาตรี สาขาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี 2529 ปริญญาโท สาขาวางแผนพัฒนาชนบท สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปี 2539 หลักสูตรนักบริหารงานประชาสงเคราะห์ (นป.) รุ่นที่ 16 กรมประชาสงเคราะห์
- หลักสูตรนักบริหารแรงงานและสวัสดิการสังคมระดับสูงรุ่นที่ 1 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ปี 2545 หลักสูตรนักบริหารรระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 39 สำนักงาน ก.พ.
ปี 2547 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 46

ตำแหน่งปัจจุบัน
20 กรกฎาคม 2553 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตำแหน่งอื่นๆ
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
6 กันยายน 2520 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 3 กรมการพัฒนาชุมชน
1 กุมภาพันธ์ 2537 ประชาสงเคราะห์จังหวัดสมุทรสงคราม
1 เมษายน 2540 ประชาสงเคราะห์จังหวัดสมุทรสาคร
21 เมษายน 2542 ผู้อำนวยการกองการสังคมสงเคราะห์เอกชน
1 กุมภาพันธ์ 2544 ผู้ตรวจราชการกรมประชาสงเคราะห์
3 ตุลาคม 2545 ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
22 กรกฎาคม 2546 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1 มีนาคม 2547 รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1 ตุลาคม 2547 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้
สูงอายุ
1 ตุลาคม 2548 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ต่ออายุอีก 1 ปีตั้งแต่ 1 ต.ค.2552-30 ก.ย.2553)
20 กรกฎาคม 2553 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตำแหน่งอื่นๆ
2543 ลงสมัคร ส.ส. สมุทรสงคราม เขต 1 พรรควิถีไทย (สอบตก)
31 มีนาคม 2548 กรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
- ประธานกรรมการมูลนิธิ ศ.ปกรณ์ อังศุสิงห์
3 สิงหาคม 2553 ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ
28 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement