ประวัติธีรยุทธ บุญมี ข้อมูลล่าสุดของธีรยุทธ บุญมี

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ธีรยุทธ บุญมี

ธีรยุทธ บุญมี

ธีรยุทธ บุญมี

เพศ ชาย
วันที่เกิด 10 ม.ค. 2493
อายุ 71 ปี
"จริยธรรมที่ล้มเหลวของไทย ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยเกิดคอร์รัปชัน กลายเป็นค่านิยม ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ดังนั้น ชนชั้นนำที่เข้าใจเรื่องความมั่นคง จะทำให้รัฐไทยปรับตัวเข้มแข็งขึ้น แต่ก็ยังไม่ใช่ความเข้มแข็งที่แท้จริงทั้งหมด แต่ต้องให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นตัวนำ จึงจะแก้ไขวิกฤติของประเทศได้

อนาคตของรัฐไทย คือ ปรับตัวให้เข้มแข็ง มีระบบราชการที่มีคุณธรรม กลไกทางสังคม หรือ ประชาชนต้องคอยตรวจสอบถ่วงดุล"

ทั้งนี้ ยังได้กล่าวถึง กรณีการทำงานของ คสช. 1 เดือน ที่ผ่านมา ด้วยว่า ส่วนตัวจะขอรอดูการทำงานไปอีกระยะหนึ่งก่อน ยังไม่ขอแสดงความเห็นในตอนนี้

แน่นอน พร้อมเมื่อไหร่ คงออกมาพูดแน่ เชื่อว่าใครๆก็อยากฟัง เพราะอาจารย์ธีรยุทธ ถือเป็นมืออาชีพ ที่วิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจการเมือง มาทุกยุคทุกสมัย จะพลาดโอกาสได้อย่างไรกัน ขนาดออกมายืนยันว่า ไม่กลัวด้วยใช่ไหมครับ

...ก็ขอแคะขี้หูรอฟังด้วยใจจดจ่อละกัน...

ชื่อ-สกุล : นาย ธีรยุทธ บุญมี

ชื่อเล่น : ต๋อย

บิดา : นายฉิม

มารดา : นางสมจิตร บุญมี (สวดพระอภิธรรม ถึง 16 มี.ค.2545 วัดธาตุทอง ฌาปนกิจ17 มี.ค.2545 เวลา 15.00 น.)

ถิ่นกำเนิด กรุงเทพมหานคร

ชื่อคู่สมรส ศิริพร นามสกุลเดิมของคู่สมรส สุนทโรทก
จำนวนบุตร-ธิดา 1 คน บุตร 1 คน ธิดา - คน

ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 5 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 1 คน (เสียชีิวิต)
ชื่อพี่น้อง
1. ตรี
2. (ผู้หญิง เสียชีวิต)
3. นายธีรยุทธ บุญมี (ต๋อย)
4. ต่อ
5. ต๋อ ภรรยาชื่อนางศิริพร บุญมี (ตุ๊ก) (สมรส 16 ก.ค.2519) มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ พุทธพร บุญมี (ติ๊ต่าง)

การศึกษา :
- ปริญญาเอก สาขาสังคมมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยไนเมเกน ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ไม่ได้สอบวิทยานิพนธ์เลิกเรียนก่อน)
- ปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2511 มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ด้วยคะแนนดีเด่นของประเทศ

ตำแหน่งปัจจุบัน การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- นักวิชาการของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษาสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันไทยคดีศึกษา
- อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้อำนวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement