ประวัติสุวิทย์ คุณกิตติ ข้อมูลล่าสุดของสุวิทย์ คุณกิตติ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุวิทย์ คุณกิตติ

สุวิทย์    คุณกิตติ

สุวิทย์ คุณกิตติ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 17 ต.ค. 2500
อายุ 64 ปี
ในขณะที่การหาเสียงกำลังเข้มข้น ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง แต่ข่าวการประกาศถอนตัวจากคณะกรรมการมรดกโลกทำเอาช็อกไปตามๆ กัน เพราะนายสุวิทย์ คุณกิตติ คณะผู้แทนไทย ได้ประกาศลาออก เนื่องจาก มีการบรรจุวาระพิจารณาแผนบริหารจัดการพื้นที่โดยปราสาทพระวิหารในการประชุมคืนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทย ทำให้นายสุวิทย์ ต้องตัดสินใจดังกล่าว

โดยนายสุวิท ทวิตเตอร์ผ่าน @Suwit_Khunkitti ระบุว่า น่าเสียดายนะครับที่หน่วยงานนานาชาติที่มีภารกิจส่งเสริมการศึกษาและ วัฒนธรรม จะลืมหน้าที่ของตนเองจนทำให้เกิดความขัดแย้งกันในภาคีสมาชิก การตัดสินใจที่คณะกำลังจะดำเนินการในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ เป็นไปเพื่อไม่ยอมให้ใครใช้ข้ออ้างในการรุกเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นอธิปไตย ของเรา

ที่ประชุมบรรจุวาระ ผมไม่มีทางเลือกครับ คงต้องถอนตัว ผมได้เคยพูดกับสื่อไทยไปว่า หากสังคมใดดำเนินการตามใจตนเอง ไม่คิดถึงกฎระเบียบที่ลงมติโดยสมาชิกแล้ว ก็ไม่มีประโยชน์ใดๆ ที่เราจะอยู่ในสังคมแบบนี้

ผลที่ตามมา สุดจะคาดเดา ว่าจะทำให้เกิดเหตุการณ์ตามแนวชายแดนหรือไม่ แต่นี่คือการตัดสินใจ เพื่อไม่ให้ไทยสูญเสียดินแดน และ เป็นการปกป้องผืนแผ่นดินที่บรรพบุรุษปกปักรักษามาให้เราตราบทุกวันนี้...

ชื่อ-นามสกุล : สุวิทย์ คุณกิตติ

นามแฝง/ฉายา : ลูกอีสานอินเตอร์

วันเกิด :17 ต.ค. 2500

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรของนายวิเชียร และนางนวลปรางค์ เชาว์สุวรรณกิจ (ชื่อเดิม เซี่ยมหง)
- สมรสกับลาวัณย์ ชัยนันท์สมิตย์ มีธิดา 3 คน

การศึกษา :
- ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ ด้านเคมีจากมหาวิทยาลัยเคนตั๊กกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ด้านเคมีจากมหาวิทยาลัยเคนตั๊กกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ไฮสคูล Kemper Military College (1 ปี) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- มัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์
- โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา

การทำงาน/หน้าที่ :
- ส.จ. 2525-2528
- ส.ส. 2526, 2529, 2531
- เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2529
- เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
- ประธานกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
- ประธานกรรมาธิการกิจการสตรีและเยาวชน
- ประธานอนุกรรมาธิการนโยบายมันสำปะหลัง
- อนุกรรมาธิการจัดทำแผนพัฒนาสภาผู้แทนราษฎร และเป็นกรรมการบริหารรัฐสภาโลก เป็นคนไทยคนเดียวที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกรัฐสภาทั่วโลกจำนวน 115 รัฐสภา
- ส.ส.ขอนแก่น เขต 3 พรรคกิจสังคม 2 สมัย
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พ้น ตำแหน่ง15 ก.ย.2536)
- ส.ส. ขอนแก่นเขต 3 พรรคกิจสังคม
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ้นตำแหน่ง 28 ก.พ.2539 เนื่องจากรัฐบาล นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.)
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรักษาการอยู่จนถึง 17 พ.ย.2539 (ยุบสภา 27 ก.ย. 2539)
- รองนายกรัฐมนตรี
- หัวหน้าพรรคกิจสังคม (ลาออก 23 มิ.ย.2542)
- หัวหน้าพรรคกิจสังคม (ลาออก 9 ส.ค.2543)
- ส.ส.ขอนแก่น เขต 3 พรรคกิจสังคม
- ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ(ปาร์ตี้ลิสต์) พรรคไทยรักไทย
- รองนายกรัฐมนตรี
- ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2544
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ้นตำแหน่ง 2 ส.ค. 2548) และประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
- ส.ส. (สอบตก) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น เขต 3 หมายเลข1 พรรคเพื่อแผ่นดิน 23 ธ.ค. 2550 และรองนายกรัฐมนตรี และควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (กขต.) และหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน 25 ก.ย. 2550 และลาออก 30 ต.ค.2551 ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ 3
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement