ประวัติม.ร.ว.มลุลี วรวรรณ ข้อมูลล่าสุดของม.ร.ว.มลุลี วรวรรณ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ม.ร.ว.มลุลี วรวรรณ

ม.ร.ว.มลุลี วรวรรณ

ม.ร.ว.มลุลี วรวรรณ

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ไฮโซตระกูลดังผู้มากประสบการณ์ในแวดวงศิลปะ-แฟชั่น หลังจากเลิกกิจการเสื้อผ้ายี่ห้อดังไปแล้ว เธอก็ได้หันมายึดจับอาชีพอินทิเรียดีไซน์ แบบแต็มตัวเสียที

ชื่อ-สกุล : หม่อมราชวงศ์ มลุลี วรวรรณ

บิดา : ม.จ.นิตยากร วรวรรณ

มารดา : หม่อมเล็ก วรวรรณ ณ อยุธยา

การศึกษา และดูงาน :
- ศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา (5 ปี)
- ศึกษาด้านอาร์ติส กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (2 ปี)
- ศึกษาด้านธุรกิจ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (1 ปี)
- โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- เอวอนเลดี้ (ระหว่างศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 5 ปี)
- เอ.อี. บริษัทโฆษณา
- เจ้าของร้านผ้า "ดีไซน์ โชว์เกส" (7 ปี)
- อินทิเรียดีไซน์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement