ประวัติอมรา สารสิน ข้อมูลล่าสุดของอมรา สารสิน

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อมรา สารสิน

อมรา สารสิน

อมรา สารสิน

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ภรรยาสาวหนุ่มอารมณ์ดีตระกูลดัง ที่รับบทบาทเป็นทั้งแม่บ้านผู้แสนดีและเป็นกรรมการในบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด เรียกได้ว่าเก่งไม่แพ้คุณสามีเลยทีเดียว

ชื่อ-สกุล : นาง อมรา สารสิน

ชื่อเล่น : เอ๋ม

ชื่อคู่สมรส : นายกนิษฐ์ สารสิน มีบุตรด้วยกัน 2 คน

การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement