ประวัติดอกเตอร์สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ข้อมูลล่าสุดของดอกเตอร์สุทธาภา อมรวิวัฒน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ดอกเตอร์สุทธาภา อมรวิวัฒน์

ดอกเตอร์สุทธาภา อมรวิวัฒน์

ดอกเตอร์สุทธาภา อมรวิวัฒน์

เพศ หญิง
วันที่เกิด 15 พ.ย. 2517
อายุ 44 ปี
เป็นผู้บริหารหญิงทั้งเก่งและแกร่งอีกหนึ่งท่านในแวดวงการเงิน เคยดำรงตำแหน่งในหลากหลายองค์กรทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยเป็นบุตรคนสุดท้องของ พล.ต.อ.สวัสดิ์ และคุณหญิงคัทลิยา อมรวิวัฒน์ ...

ชื่อ นามสกุล : ดอกเตอร์ สุทธาภา อมรวิวัฒน์

ชื่อเล่น : ก้อย

วันที่เกิด : 15 พฤศจิกายน 2517

ประวัติครอบครัว :
บิดา พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์
มารดา คุณหญิงคัทลิยา อมรวิวัฒน์
มีพี่สาวชื่อ น.ส.อำไพพรรณ
มีน้องชายชื่อ นายณัฐวุฒิ

การศึกษา :
ปริญญาเอก Ecomomics, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
ปริญญาโท Civil & Environmental Engineering, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
ปริญญาตรี Applied Mathematics

การทำงาน :
- เริ่มทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ควบคู่ไปกับการเป็นอาจารย์สอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลับไปเรียนต่อปริญญาเอก ก็กลับมาทำที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (สศค.) ทำได้ 2 เดือน ก็ได้รับมอบหมายให้ไปทำที่ สำนักงานรัฐมนตรี ในสมัย ร.อ.สุชาติ เชาว์วิศิษฐ เป็น รมต.กระทรวงการคลัง โดยดูแลรับผิดชอบทางด้านตลาดเงินและตลาดทุน จากนั้นก็ย้ายกลับมาที่ สศค. ในตำแหน่ง เศรษฐกรอาวุโส กลุ่มงานสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ
- เศรษฐกร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
- กรรมการ ศูนย์พัฒนาหลักสูตรวิชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยกรรมการวิชาการ สภาศูนย์ประสานงานเอกชนแห่งชาติ
- อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement