ประวัติวิภาดา โทณวณิก ข้อมูลล่าสุดของวิภาดา โทณวณิก

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิภาดา โทณวณิก

วิภาดา โทณวณิก

วิภาดา โทณวณิก

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เป็นสะใภ้ตระกูลดังทั้งที ก็ต้องมีดีกันบ้าง ไม่เช่นนั้นสามีอย่างคุณชนินทร์ กรรมการบริหารโรงแรมระดับห้าดาวอย่างดุสิตธานี จะหลงรักมาจนป่านนี้ได้ยังไง

ชื่อ -นามสกุล : นาง วิภาดา โทณวณิก

ชื่อคู่สมรส : นายชนินทธ์ โทณวณิก
จำนวนบุตร-ธิดา 3 คน บุตร 1 คน ธิดา 2 คน

ประวัติครอบครัว :
สามีชื่อนายชนินทธ์ โทณวณิก สมรส ม.ค.2527 มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา 1. นายศิรเดช โทณวณิก
2. น.ส.ศิรินันท์ โทณวณิก
3. น.ส.ณัฐพร โทณวณิก

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาตรี Manage Administration ที่ West Kent College ประเทศอังกฤษ
-โรงเรียนสอนภาษา เมือง Kent ประเทศอังกฤษ
-มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement