ประวัติจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ข้อมูลล่าสุดของจุลสิงห์ วสันตสิงห์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

จุลสิงห์ วสันตสิงห์

จุลสิงห์ วสันตสิงห์

จุลสิงห์ วสันตสิงห์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 19 พ.ค. 2493
อายุ 71 ปี
เก็บตัวเงียบไม่ตอบโต้มานานที่สุด ใช้เวทีคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภา เอาคืนทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ กรณีไม่ยื่นฎีกาคดีเลี่ยงภาษีหุ้นชินคอร์ป แบบไม่เกรงอกเกรงใจ ทั้งกรณีที่อีกฝ่ายอ้างว่า หากศาลอุทธรณ์พลิกคำตัดสินของศาลชั้นต้น แล้วคดีกว่าร้อยละ 90 อัยการต้องยื่นฎีกาเพื่อเป็นบรรทัดฐาน ว่า นั่นไม่ใช่หลักนิติธรรมที่แท้จริง เพราะหลักนิติธรรมคือต้องวินิจฉัยสั่งฟ้องโดยสุจริตเป็นธรรมกับทุกคนทุกคดีไม่ใช่ถูลู่ถูกังสั่งคดีถึงศาลฎีกาทุกเรื่อง

ซ้ำยังตอบโต้ไปถึง ปปช. ที่เตรียมเล่นงานเจ้าตัวฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ แถมมีมติให้อัยการยื่นฎีกาว่า ไม่ได้อ่านคำพิพากษาของศาล เพราะอัยการนั้นเห็ฯตามตำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เพราะมีข้อมูลหลักฐานใหม่ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการประเมินภาษีที่ขัดต่อกฎหมาย และคำให้การในชั้นศาลของผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งให้การเพิ่มเติมว่า การโอนหุ้นให้กันโดยทำเป็นการซื้อขายเป็นเรื่องธรรมดาใคร ๆ ก็ทำกันเพื่อไม่ให้ต้องเสียภาษี

และที่เด็ดสุด เห็นจะเป็นการที่เจ้าตัวการันตีว่า ประเทศชาติไม่ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว เพราะเรื่องภาษีเป็นส่วนของคดีแพ่งเมื่อ คมช. ได้สั่งประเมินความเสียหายจากภาษีการขายหุ้นเป็นเงิน 250 ล้านบาทแต่ต่อมาศาลพิพากษาว่าเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ยกเลิกการประเมินไปในชั้นคดีแพ่ง เรื่องจึงยุติลงตั้งแต่ปี 2551 แล้ว

ฟังเจ้าตัวพูดเช่นนี้แล้ว เอวังก็คงจบที่ ไม่มีทางที่อัยการจะยื่นฎีกาในคดีนี้อย่างแน่นอน แม้จะถูกขู่ฮึ่ม ๆ จากทั้งนักการเมืองและองค์กรอิสระที่รอจ้องอยู่แน่นอน

ประวัติบุคคลสำคัญ

ชื่อจริง/นามสกุล : จุลสิงห์ วสันตสิงห์

วันที่เกิด : 19 พ.ค. 2493

ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรของ นายเริงเมือง วสันตสิงห์ (อดีตข้าราชสำนักผู้ใหญ่) และ หม่อมหลวงปานตา มาลากุล หลานลุงของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล หลานป้าของ ท่านผู้หญิง อรอวล อิศรางกูร ณ อยุธยา มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา สมรสกับ นางภัทรา วสันตสิงห์ อดีตผู้อำนวยกาอาวุโส ธนาคารทหารไทย มีบุตรสาว 1 คน คือ นางสาวณัฏฐา วสันตสิงห์ (อร)

การศึกษา :
- ปริญญาโท Master of Comparative มหาวิทยาลัย IIIinois สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ปริญญาบัตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรโรงเรียนนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง
- น.ท.บ.สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

การทำงาน/หน้าที่ :
- รองอธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ
- อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ
- อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุด
- อธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา
- ผู้ตรวจราชการอัยการ
- รองอัยการสูงสุด และ อัยการสูงสุด

ตำแหน่งอื่นๆ :
- กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่
- กรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)
- กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- กรรมการการไฟฟ้านครหลวง (แทนนายสุชาติ ไตรประสิทธิ์)
- คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสถานฝ่ายอัยการ
- กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
- กรรมการธนาคารออมสิน
- ประธานคณะทำงานชุดติดตามตัวผู้ร้ายข้ามแดน พ.ต.ท.ทักษิณ-คุณหญิงพจมาน ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและภริยา
- กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย