ประวัติสุทัศน์ เงินหมื่น ข้อมูลล่าสุดของสุทัศน์ เงินหมื่น

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุทัศน์ เงินหมื่น

สุทัศน์ เงินหมื่น

สุทัศน์ เงินหมื่น

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ได้ชื่อว่าเป็นขุนพลภาคอีสานของ พรรคประชาธิปัตย์ สุทัศน์ เงินหมื่น เมื่อ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รับประทานอาหารเที่ยงกับ เนวิน ชิดชอบ แกนนำกลุ่มเพื่อนเนวิน ที่บ้านพิษณุโลก วันที่ 1 ก.ค. และตกปากรับคำจะเดินทางไป พื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ทำให้แกนนำ ปชป.รายนี้ ต้องออกมาแสดงความเห็น ว่า พรรคการเมืองเก่าแก่ หากยินยอมเดินตามพรรคการเมืองใหม่ ก็จะขอประกาศลาออก เป็นระเบิดอีกลูกให้นายกฯรูปหล่อต้องแก้ไขในยามที่ปัญหาถาโถม

สถานภาพ เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 6 คน คู่สมรส คือ นางมลิวัลย์ เงินหมื่น มีบุตร-ธิดา 3 คน ประกอบด้วย นางมนทยา (เอ้) เงินหมื่น สมรสกับ นพ.สุกิจ (คริส) มาลัยศรี บุตร น.พ.สุนทร- สิรี มาลัยศรี , นายคณาทัศน์ เงินหมื่น (เสียชีวิต 27 พ.ค.2538) และ นายอภิวัตน์ เงินหมื่น

การศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนประชาบาลประจำตำบลขุหลุ , มัธยมต้น โรงเรียนประชาวิทยาการ , มัธยมปลาย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช , ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน/หน้าที่ เป็นทนายความ ก่อนจะมาเล่นการเมืองด้วยการลงสมัคร ส.ส.ครั้งแรก เมื่อปี 2518 ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกอีกในปี 2526, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538 และปี 2539 รวมเป็น ส.ส.มาแล้ว 7 สมัย และสอบตกในปี 2529

ปี 2518 เป็น ส.ส. อุบลราชธานี เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 1 , ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , ทนายความ สำนักงานทนายความ สุทัศน์ เงินหมื่น และเพื่อน , ส.ส. สมัยที่ 2 , กรรมการบริหารสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย , ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , กรรมการบริหารสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย , ประธานฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ , ส.ส. อุบลราชธานี เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2 , ส.ส.(สอบตก) อุบลราชธานี เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ , เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข , รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข , ส.ส. อุบลราชธานี เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 3 , รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (พ้นจากตำแหน่ง 22 พ.ย.2533) , รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ้นตำแหน่ง 8 ธ.ค.2533) , ส.ส. อุบลราชธานี เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 4 , ส.ส. อุบลราชธานี เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 5 (จ.อำนาจเจริญแยกจากอุบลราชธานี) (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย , ส.ส. อำนาจเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 6 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539) , กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2539 , กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย , ส.ส. อำนาจเจริญ พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 7 , ประธานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน , รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ลาออก 6 ก.พ.2544) , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คนที่ 36 , รองนายกรัฐมนตรี , ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์ , รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ , ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์ , กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน , ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 3 พรรคประชาธิปัตย์ และ กรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement