ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันนี้ - ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ | ไทยรัฐออนไลน์

ข่าว

วิดีโอ


advertisement

นสพ.ฉบับวันที่ 29 พ.ย. 2562


ข่าวหน้าหนึ่ง หนังสือพิพพ์ไทยรัฐ

สำนักข่าวหัวเขียว : ไปไม่เป็น - สำนักข่าวหัวเขียว

มาตรการควบคุมการใช้สารเคมี หรือปุ๋ยเคมีภาคเกษตรกรรม เป็น 1 ใน 12 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม

“รัฐบาลจะเร่งลดละเลิกใช้ยาปราบศัตรูพืชโดยเร็ว เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรของไทยให้เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย ฯลฯ”

เพื่อป้องกันพี่น้องประชาชนไม่ต้องตายผ่อนส่งจาก


advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง

advertisement