ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันนี้ - ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ | ไทยรัฐออนไลน์

ข่าว

วิดีโอ


advertisement

นสพ.ฉบับวันที่ 4 พ.ย. 2562


ข่าวหน้าหนึ่ง หนังสือพิพพ์ไทยรัฐ

สำนักข่าวหัวเขียว : กลับลำ - สำนักข่าวหัวเขียว

ขอเอาใจช่วยรัฐบาลลุงตู่ให้การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35 สำเร็จลุล่วงราบรื่นสวัสดีมีชัย

ขอให้การประชุมสุดยอดครั้งนี้บรรลุเป้าหมายสำคัญ “ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจการค้าเสรี” อาร์เซ็ป “ระหว่างสมาชิกอาเซียน 10 ชาติกับคู่ค้า 6 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์”

“อาร์เซ็ป” จะเป็นเขตการค้าเสรีใหญ่ที่สุดในโลก ใหญ่ที่สุดทั้งจำนวนประชากร ใหญ่ ที่สุดทั้งมูลค่าการค้า ใหญ่ที่สุดทั้งมูลค่าการลงทุน

สมาชิกเขตการค้าเสรีอาร์เซ็ป 16 ประเทศ ซึ่งมีประชากรครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งโล...


advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง

advertisement