ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ - หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐฉบับวันนี้ อ่านข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ - thairath.co.th

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

นสพ.ฉบับวันที่ 5 ก.ย. 2561


ข่าวหน้าหนึ่ง หนังสือพิพพ์ไทยรัฐ

หลักประกันสุขภาพ ไทยถึงจนแต่ก็ภูมิใจ

พญ. ซอมญ่า - นพ. ศักดิ์ชัย

“ไทยเป็นตัวอย่างประเทศกำลังพัฒนาที่ใช้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความยากจนได้อย่างสำเร็จ แม้ว่าได้ริเริ่มระบบท่ามกลางข้อทักท้วงจากธนาคารโลกเกี่ยวกับความยั่งยืนเรื่องระบบการเงินการคลัง...

แต่...ผลสำเร็จวันนี้ได้เป็นข้อพิสูจน์ว่า ไทยได้ตัดสินใจอย่างกล้าหาญที่จะสร้างระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิดกับคนไทยทุกคนอย่างถ้วนหน้า และวันนี้โลกก็ได้เรียนรู้ความสำเร็จจากไทยเป็นต้นแบบ”

คำกล่าวของ นายแพทย์จิม ยอง คิม ประธานธนาคารโลก เคยพูดไว้หลายปีล่วงมาแล้ว

ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พญ.ซอม...


advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement