ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ - หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐฉบับวันนี้ อ่านข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ - thairath.co.th
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

นสพ.ฉบับวันที่ 2 ธ.ค. 2560


ข่าวหน้าหนึ่ง หนังสือพิพพ์ไทยรัฐ

บทเฉพาะกาล

ร่าง พ.ร.บ.ลากตั้ง ส.ว. ซึ่งเป็น ก.ม.ลูกฉบับสุดท้าย ได้รูดปื๊ดผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม สนช.อย่างรวดเร็วกระชับฉับไว

สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ ให้มีสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 200 คน มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

โดยรัฐบาลต้องรายงานผลการปฏิรูปประเทศต่อวุฒิสภาทุกๆ 3 เดือน

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่อื่นๆเพิ่มอำนาจให้ ส.ว.อีกมากมาย

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าคุณสมบัติของผู้เป็น ส.ว.จะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี เป็นผู้อาศัย หรือเกิ...


advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement