ข่าว
100 year

กษัตริย์กัมพูชามอบผู้แทน ถวายเครื่องราชฯ 3 พระสงฆ์ผู้บริหาร มจร.

ไทยรัฐออนไลน์19 พ.ค. 2560 01:02 น.
SHARE

พระมหากษัตริย์กัมพูชา มอบผู้แทน ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 3 พระสงฆ์ผู้บริหารมจร. “พระธรรมปัญญาบดี - พระพรหมบัณฑิต - พระสุธีวีรบัณฑิต” ที่ให้การสนับสนุนการเรียนของพระสงฆ์ชาวกัมพูชา เผยเป็นคณะสงฆ์ไทยชุดแรกที่ได้รับ

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ต.ลำไทน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีพิธีถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตร์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ทรงพระกรุณาโปดเกล้าฯ ถวายแด่ ผู้บริหาร มจร.

ประกอบด้วย พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ในฐานะนายกสภา มจร. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะภาค 2 ในฐานะ อธิการบดี มจร. และพระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ในฐานะ ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนา และบริการสังคม มจร.

โดยมี เจ้าชายศรีสุวัตดิ์ ฤทธิราวงศ์ เอกอัครราชทูต ผู้พิทักษ์สำนักราชเลขาธิการพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จแทนพระองค์ในการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทั้งนี้ เจ้าชายเจ้าชายศรีสุวัตดิ์ ฤทธิราวงศ์ มีพระดำรัสว่า สมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาศิริวัฒน์ ถวายแด่พระพรหมบัณฑิต เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาเสนา ถวายแด่พระธรรมปัญญาบดี และพระสุธีวีรบัณฑิต นับเป็นเกียรติอย่างสูงในการเสด็จแทนพระองค์ในการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้านการทูต ที่จะมอบให้กับผู้นำประเทศทูต หรือบุคคลที่มีความสำคัญ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองประเทศ

สำหรับการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งนี้ เพื่อยกย่องพระสงฆ์ที่เป็นผู้บริหาร มจร. ที่ให้การอำนวยความสะดวกกับพระสงฆ์จากกัมพูชาที่มาเรียนที่ มจร. เนื่องในโอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะผู้บริหาร มจร. จะสานต่อความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นสืบไป

พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า นับเป็นการแสดงสัมพันธไมตรีที่ มจร. ให้การสนับสนุนกัมพูชาในการเรียนการสอนสำหรับพระสงฆ์ เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ ที่มี 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และคนส่วนใหญ่ในประเทศยังนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันด้วย สำหรับการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคณะสงฆ์กัมพูชา เช่นเดียวกับการถวายสมณศักดิ์ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานสำหรับพระสงฆ์

ด้านพระสุธีวีรบัณฑิต กล่าวว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกัมพูชามี 5 ลำดับชั้น โดยชั้นมหาศิริวัฒน์ คือชั้นสูงสุด ลำดับรองลงมาคือ ชั้นมหาเสนา ซึ่งคณะสงฆ์ของ มจร. ถือเป็นคณะสงฆ์ไทยชุดแรกที่ได้รับถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากกัมพูชา ส่วนฆราวาสนั้น เท่าที่ทราบก่อนหน้านี้มีนักธุรกิจชาว จ.ราชบุรี 2 คน ที่เคยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกัมพูชา

ซึ่งการที่ทางกัมพูชา ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากทาง มจร. ให้การสนับสนุนทั้งพระสงฆ์ และฆราวาส ชาวกัมพูชา ที่มาเรียนที่ มจร.เป็นอย่างดี อีกทั้ง มจร. ยังมอบทุนการศึกษา ให้กับพระสงฆ์ชาวกัมพูชาทุกปีๆ ละประมาณ 20 ทุนด้วย โดยปัจจุบันมีพระสงฆ์กัมพูชาเรียนที่ มจร.ประมาณ 300 รูป

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์พระสงฆ์กษัตริย์กัมพูชาผู้บริหารมจร.พระสงฆ์กัมพูชา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้