king10
Thairath Logo
กีฬา

"สมคิด" จี้มหาวิทยาลัยผลิตคนรับอนาคต

Share :
line-share-logo

เน้นปั๊ม 10 อุตสาหกรรมป้อนอีอีซี กระตุ้นราชภัฏเน้นเกษตร-ท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รมว.อว. และรักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศ.นพ.อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และอดีต รมว.ศธ., รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดอว. ประชุมหารือการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี โดยมีผู้บริหาร อว. มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วม

นายสมคิด กล่าวตอนหนึ่งว่า ตนมาในฐานะ รมว.อว. ซึ่งไม่คาดคิดว่าจะมารับตำแหน่งนี้แต่ก็รู้สึกดีใจและยินดี โดยจะใช้เวลาเท่าที่มีทำงานในสิ่งที่อยากทำคือการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อกำลังคนในเขตพิเศษภาคตะวันออก เพราะเป็นบ่อเกิดของการผลิตกำลังคนสู่อนาคต ตนเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจึงทราบปัญหาของอาจารย์และมหาวิทยาลัยดี โดยเฉพาะเรื่องงานวิจัย ซึ่งก็จะช่วยดูว่าจะทำอย่างไรให้งานเดินหน้า เมื่อตนมีเวลาน้อย จะทำเรื่องที่เป็นปัญหาติดขัดที่ไม่สามารถแก้ไขได้เวลาปกติ ก็ขอให้เสนอปลัด อว.เพื่อจะได้มาหารือกัน

รักษาราชการแทน รมว.อว.กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยจะต้องปรับให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยร่วมมือกับภาคเอกชน ผลิตหลักสูตรบุคลากรรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งต้องการคนจำนวน 475,668 คน ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งระดับอาชีวศึกษา ปริญญา และประกาศนียบัตร โดยมหาวิทยาลัยใดที่ไม่ผลิตคนตามเป้าหมาย ก็จะไม่ได้รับงบฯ อย่างไรก็ตามสาขาเดิมอื่นๆก็ยังจำเป็นแต่ต้องลดปริมาณการผลิต ให้วิทยาศาสตร์กับศิลป์เกิดความสมดุล นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยต้องมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยคุณภาพของต่างประเทศ มาช่วยกันผลิตกำลังคนรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ของตนเอง ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ควรหาพื้นที่ของตนเองในเขตอีอีซี เพราะตนเปิดทางให้มหาวิทยาลัยต่างประเทศเข้ามาจัดตั้งได้ เพื่อเป็นมาตรฐานให้มหาวิทยาลัยไทยเกิดการแข่งขันด้านคุณภาพ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น ถือเป็นกำลังหลักของพื้นที่ จึงไม่จำเป็นต้องผลิตคนแข่งกับมหาวิทยาลัยใหญ่ แต่ควรเน้นด้านเกษตร การท่องเที่ยวและการบริการ เพราะไม่มีใครรู้จักพื้นที่การท่องเที่ยว ชุมชน ได้ดีเท่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ.

อ่านเพิ่มเติม...
กระทรวงการอุดมศึกษาสมคิด จาตุศรีพิทักษ์อุดม คชินทรสรนิต ศิลธรรมอีอีซีมหาวิทยาลัยการศึกษา