ทิ้งเก้าอี้อธิการบดี มทร.ธัญบุรี นั่งสมาชิกวุฒิสภา

Share :
line-share-logo

ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 250 คน โดยในจำนวนดังกล่าวมีชื่อของ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ด้วย สร้างความประหลาดใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างมากนั้น

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. รศ.ดร.ประเสริฐกล่าวว่า ตนได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ต่อ ดร.วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. และมีผลในวันดังกล่าวทันที ทั้งนี้ เพื่อเข้ามาเป็น สว. ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่จะได้ทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัติ ส่วนงานของ มทร.ธัญบุรี ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ตนเชื่อว่าสิ่งที่สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารได้ทำงานร่วมกันเป็นพื้นฐานที่ดี เพราะได้ทำงานเชิงวิชาการและวิจัยเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงาน ฝึกประสบการณ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นพื้นฐานที่ใครมาสานต่องานก็สามารถเดินตามได้ทันที

อดีตอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า จากนี้หลายมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน และการจัดการ เน้นหลักสูตรอาชีพให้มากขึ้น ทุกวันนี้เด็กเข้าเรียนต่อมักดูเรื่องอาชีพในอนาคต จบแล้วมีตลาดงานหรือไม่ มหาวิทยาลัยต้องรู้ว่าเป้าหมายพัฒนากำลังคนที่รัฐบาลวางไว้ แล้วทำหลักสูตรในอนาคต กลุ่มราชมงคลเน้นการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติ และจะเป็นหัวใจที่สำคัญต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ เพราะเชื่อมโยงอาชีวะ และต่อยอดเป็นช่างเทคนิคชั้นสูง มีงานวิจัยสร้างนวัตกรรมและกำลังคนของประเทศ.

อ่านเพิ่มเติม...