ข่าว
100 year

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญรัตนาภรณ์

ไทยรัฐออนไลน์10 มิ.ย. 2562 17:05 น.
SHARE

ในหลวง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ จํานวน 4 คน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ดังนี้

1. พลตำรวจเอก อรรถกร ทิพยโสธร เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

2. พลตำรวจตรี วิมพันธุ์ ราชประดิษฐ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

3. พันเอก สัญญา สาริบุตร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

4. ร้อยเอก สุริยา พันธุ์โยศรี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 5

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 29 พ.ค. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ในหลวงรัชกาลที่ 10พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชกิจจานุเบกษาข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED