ข่าว
100 year

ครม.เศรษฐกิจ ทุ่ม 3 แสนล้าน แจกเงินเที่ยว-บัตรคนจน-หนุนต้นทุนข้าวนาปี

ไทยรัฐออนไลน์16 ส.ค. 2562 14:44 น.
SHARE

“อุตตม” เผยหลังประชุม ครม.เศรษฐกิจ ลุย 3 มาตรการสำคัญกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ทุ่ม 3 แสนล้าน แจกเงินเที่ยว บัตรคนจนเพิ่ม 500 ต่อเดือน สนับสนุนทุนปลุกข้าวนาปี

วันที่ 16 ส.ค. 2562 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562 หรือ ครม.เศรษฐกิจ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เสร็จสิ้น นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นทั้งมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ รวมใช้เม็ดเงิน 316,000 ล้านบาท ในส่วนนี้เป็นสินเชื่อจากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 200,000 ล้านบาท ส่วนอีก 100,000 ล้านบาท ครึ่งหนึ่งเป็นเงินงบประมาณที่จัดสรรไว้ในกองทุนต่างๆ แล้ว และอีกครึ่งหนึ่งหรือ 50,000 ล้านบาท เป็นงบประมาณใหม่ ตั้งเป้าอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจปีนี้ไม่ต่ำกว่า 3% โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 3 ด้าน คือ

1. มาตรการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพสำหรับเกษตรกร โดยจัดทำโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/2563 ด้วยการสนับสนุนเงิน 500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 20 ไร่ ให้เกษตรกรทุกรายที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันมีมาขึ้นทะเบียนแล้ว 2.97 ล้านราย และยังเปิดให้ขึ้นทะเบียนได้เรื่อยๆ

2. มาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ แบ่งออกเป็น มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” โดยรัฐจะให้เงิน 1,000 บาทค่อคน นำไปใช้จ่ายท่องเที่ยวในจังหวัดที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ตามบัตรประชาชนของตนเอง เริ่มเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2562 เป็นเวลา 3 เดือน รัฐจ่ายเงินให้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกันนี้ รัฐจะมีเงินชดเชยให้อีก 15% จากยอดใช้จ่ายท่องเที่ยวสำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มและซื้อสินค้าท้องถิ่น ตลอดจนที่พัก รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท หรือได้รับการชดเชยสูงสุดต่อคนไม่เกิน 4,500 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 26 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562

“กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้เสนอให้ยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่า สำหรับนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียให้เข้ามาพำนักในไทยได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน เริ่มตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563 ซึ่งรัฐจะสูญรายได้ทั้งปี 12,133 ล้านบาท รวมทั้งมีมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศให้หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนได้ 1.5 เท่าเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ ครม. เห็นชอบถึง 31 มีนาคม 2563”

3. มาตรการบรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบด้วย มาตรการพยุงการบริโภค โดยเพิ่มเงิน 500 บาทต่อเดือน เป็นค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นเงินเพิ่มจากที่ผู้ถือบัตรได้รับอยู่แล้วเดือนละ 200-300 บาทต่อ ขณะเดียวกันมาตรการมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ ยังให้เงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิ์ ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ได้รับเงิน 300 บาทต่อเดือน เป็นการจ่ายเพิ่มจากเงินที่ได้รับปกติอยู่แล้ว เป็นเวลา 2 เดือน คือสิงหาคม - กันยายน 2562

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการพักชำระเงินต้นของกองทุนหมู่บ้านที่ติดหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารออมสิน โดยให้พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 1 ปี แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ยตามปกติ ซึ่งในปัจจุบันนี้กองทุนหมู่บ้านที่เป็นยอดหนี้คงค้างมีจำนวน 50,732 แห่ง ยอดหนี้คงค้างรวม 67,438 ล้านบาท.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อุตตม สาวนายนครม.เศรษฐกิจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินเที่ยวบัตรคนจนข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้