ข่าว
100 year

ตัดสิทธิ์"ชญาดา"ภรรยา"พลภูมิ"ส.ส.เพื่อไทย 5 ปี ฐานปกปิดบัญชีทรัพย์สิน

ไทยรัฐออนไลน์15 ส.ค. 2562 20:35 น.
SHARE

ศาลฎีกานักการเมือง สั่งคุก 1 เดือน ปรับ 4 พัน “ชญาดา” อดีต ส.ก. เมียพลภูมิ ส.ส.เพื่อไทย จงใจปกปิดบัญชีเงินฝาก หนี้สิน หลังรับสารภาพ จำคุก1 เดือน รอลงอาญา 1 ปี แต่ตัดสิทธิ์การเมือง 5 ปี นับจากปี 57 ส่วนสามี สอบคำให้การ 12 ก.ย.นี้

วันที่ 15 ส.ค. ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนามหลวง “องค์คณะผู้พิพากษา 9 คน” นัดพิจารณาครั้งแรกสอบคำให้การ คดีหมายเลขดำ อม.23/2562 ที่ “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ” (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัย “นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ” อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ภรรยาของนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย กรณีกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ในช่วงการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินฯ เมื่อเข้ารับตำแหน่งและพ้นตำแหน่ง ส.ก. โดยมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่า “นางชญาดา” ผู้คัดค้าน มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 81, 167

โดย “นางชญาดา” ผู้คัดค้าน ให้การรับสารภาพ “องค์คณะฯ” พิจารณาแล้ว จึงมีคำพิพากษา เห็นว่า “นางชญาดา” ผู้คัดค้าน ได้รับเลือกตั้งให้เป็น ส.ก. เมื่อวันที่ 23 ส.ค.54 และพ้นตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 ส.ค.57

ซึ่งการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ หลังเข้ารับตำแหน่งวันที่ 23 ก.ย. 54 ไม่ได้แสดงรายการเงินฝากธนาคาร 2 บัญชี จำนวน 7,908.40 บาท และ 167,200 บาท, รายการเบิกเงินเกินบัญชี 1 รายการ ยอดหนี้คงเหลือ 40,922.09 บาท และการยื่นแสดงบัญชีหลังพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 57 ไม่ได้แสดงรายการเงินฝากธนาคาร 3 บัญชี จำนวน 5,324.34 บาท, จำนวน 10,000 บาท และจำนวน 15,696.74 บาท ตามลำดับ กับรายการเบิกเงินเกินบัญชี 2 รายการยอดหนี้คงเหลือ 166,684.74 บาท และ 17,986.94 บาท

ซึ่ง “นางชญาดา” ผู้คัดค้าน ดำรงตำแหน่ง ส.ก. จึงเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ ของตน-คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ ป.ป.ช. ผู้ร้อง ใน 30 วัน นับแต่เข้ารับตำแหน่ง, ในวันพ้นตำแหน่ง และวันพ้นตำแหน่งมาแล้ว 1 ปี ตาม มาตรา 32-33 โดย “นางชญาดา” ผู้คัดค้าน ชี้แจงอ้างว่า สมุดบัญชีหาย และธนาคารเจ้าของบัญชีตรวจสอบบัญชีตกหล่น ส่วนรายการหนี้นั้นเป็นบัตรเครดิตไม่ใช่เงินกู้ และไม่ใช่สัญญากู้ยืมเงิน จึงไม่ต้องแสดง

“องค์คณะ” พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์ดังกล่าวมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า “นางชญาดา” ผู้คัดค้าน มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น ซึ่งการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฯ เป็นหน้าที่สำคัญของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ต้องปฏิบัติ จึงฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฯ และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 34 วรรคสอง, 119 แม้ต่อมาได้มี พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 บังคับใช้เมื่อวันที่ 22 ก.ค.61 โดยยกเลิกกฎหมายฉบับเดิม แต่กฎหมายใหม่ยังคงบัญญัติให้การกระทำตามคำร้องนั้นเป็นความผิด และระวางโทษเท่าเดิม จึงต้องใช้กฎหมายที่ใช้ขณะกระทำความผิดบังคับแก่คดีนี้

ส่วนมาตรการบังคับทางการเมือง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 81 ไม่ใช่กฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะกระทำความผิด “องค์คณะฯ” จึงมีมติด้วยเสียงข้างมาก เห็นว่าต้องใช้ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 34 บังคับในคดีนี้

“องค์คณะฯ” จึงพิพากษา ห้าม “นางชญาดา” ผู้คัดค้าน ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.57 ซึ่งเป็นวันที่ “นางชญาดา” พ้นจากตำแหน่งสุดท้ายมาแล้ว ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 34 วรรคสอง กรณีที่จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ ต่อ ป.ป.ช. ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ก. และยังพิพากษาให้ จำคุก 2 เดือน ปรับ 8,000 บาท “นางชญาดา” ผู้คัดค้าน ตาม มาตรา 119 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ ต่อ ป.ป.ช. ด้วยข้อความอันเป็นเท็จฯ ซึ่งผู้คัดค้านให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาจึงลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุกเป็นเวลา 1 เดือนและปรับ 4,000 บาท โดยไม่ปรากฏว่า “นางชญาดา” ผู้คัดค้านเคยรับโทษจำคุกมาก่อน จึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนางชญาดา จะถูกดำเนินคดีแล้ว ในส่วนของ “นายพลภูมิ” สามี ที่เป็น ส.ส.เขตบึงกุ่ม พรรคเพื่อไทย (พท.) อดีต ส.ก. 4 สมัย ก็ถูก ป.ป.ช.ฟ้องคดีบัญชีทรัพย์สินฯ ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเช่นเดียวกัน เป็นคดีหมายเลขดำ อม.3/2562 โดยศาลนัดพิจารณาครั้งแรกเพื่อสอบคำให้การ ในวันที่ 12 ก.ย. นี้

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ตัดสิทธิ์การเมือง 5 ปีชญาดา วิภัติภูมิประเทศศาลฎีกานักการเมืองพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศปกปิดบัญชีทรัพย์สินป.ป.ช.ส.ก.เพื่อไทยข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้