ข่าว
100 year

ส.ป.ก.จ่อชงดอยแม่สลองเป็นพื้นที่พิเศษ รุกป่าไม่ผิด ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

ไทยรัฐออนไลน์20 ก.พ. 2563 14:03 น.
SHARE

ส.ป.ก.เตรียมเสนอดอยแม่สลองเป็นพื้นที่พิเศษ เหมือน 3 จังหวัดใต้ รุกป่าไม่ผิด เป็นแหล่งท่องเที่ยวปลูกชาไว้ดูเล่น ป.ป.ช.เตรียมรวบรวมหลักฐานฟัน ม.157 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวอย่างทั่วประเทศ


จากกรณีมีการปล่อยให้บุกรุกป่าต้นน้ำลำธาร บนดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สร้างโรงแรมรีสอร์ต มากกว่า 40 แห่ง โดยข้าราชการรัฐที่มีหน้าที่ดูแลรักษาป่านิ่งเฉย กลับสนับสนุนให้มีการบุกรุกขยายตัวบานปลาย ล่าสุด ส.ป.ก.ออกหน้าเสนอ คปก.จะประกาศพื้นที่ดอยแม่สลองเป็นเขตพื้นที่พิเศษ เอาใจผู้บุกรุกป่า ขอไม่ต้องการอยู่ภายใต้กฎหมาย ส.ป.ก. ทั้งที่กองทัพไทยส่งคืนพื้นที่ให้กรมป่าไม้ตั้งแต่ปี 2553 ด้าน ป.ป.ช.กำลังรวบรวมหลักฐานเตรียมตรวจสอบหน่วยงานที่เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า จากการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ สปก.ส่วนกลางร่วมกับ 6 หน่วยงานของ จ.เชียงราย ต่อปัญหาที่มีการบุกรุกก่อสร้างโรงแรมหรูขนาดใหญ่กว่า 40 แห่ง และยังก่อสร้างไม่หยุด บนดอยแม่สลอง เมื่อวันที่ 18 ก.พ.62 ได้ข้อสรุปว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จ.เชียงราย จะเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) มี รมต.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิจารณาวินิจฉัย แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อจัดพื้นที่ดอยแม่สลองให้เป็น "เขตพื้นที่พิเศษ" ประกอบอาชีพท่องเที่ยวและกิจการที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เลขาธิการ ส.ป.ก.กล่าวต่อว่า โดย ส.ป.ก.อ้างเป็นพื้นที่ความมั่นคงติดแนวชายแดน และชาวบ้าน ไม่ต้องการอยู่ภายใต้กฎหมาย ส.ป.ก. ต้องการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การปลูกชาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าชม มีรายได้ขายของที่ระลึก ไม่ได้ทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พื้นที่ดอยแม่สลองอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้ายโซนอี มีพระราชกฤษฎีกาเป็นเขต ส.ป.ก. เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.37 เนื้อที่ 80,825 ไร่ วันที่ 25 ม.ค.16 บก.สูงสุด ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ เนื้อที่ 90 ตรม.(56,250 ไร่) และออกหนังสืออนุญาตให้ทหารจีนคณะชาติอพยพ (กองพล 93) ใช้เป็นที่อยู่อาศัยทำการเกษตร

ต่อเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.53 ส.ป.ก.ได้ออกเอกสาร ส.ป.ก.4-01 พื้นที่เกษตรและที่ดินชุมชน 199 ราย 2,279 แปลง เนื้อที่ 8,419 ไร่ และมีมติครั้งที่ 1/2557 กำหนดพื้นที่ชุมชนบนสันติคีรีเป็นพื้นที่เพื่อประกอบกิจการสนับสนุนเกี่ยวเนื่องการปฏิรูปที่ดิน ข้อ 15 เนื้อที่ประมาณ 3,177 ไร่ ส่วนปัญหาการสร้าง รีสอร์ต โรงแรม จำนวนมาก ยังไม่มีความชัดเจน เป็นกิจการที่สนับสนุนเกี่ยวเนื่องของ ส.ป.ก.หรือไม่ จะต้องประชุมแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้าน นายณภัทร เตโช ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่า กรณีดอยแม่สลอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.แม่สลองนอก นอภ.แม่ฟ้าหลวง มีหน้าที่ต้องดูแลป่าไม้ในพื้นที่ตามกฎหมาย แต่ต้องตรวจสอบว่ามีขั้นตอนการเสนอเรื่องเป็นลำดับอย่างไร และการออกใบอนุญาตโรงแรมของนายทะเบียน มีเอกสารประกอบครบถ้วนหรือไม่ เช่นใบอนุญาตก่อสร้าง ใบแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรืออื่นๆ ต้องตรวจสอบว่าใครเป็นผู้เสนอผ่านไปถึงนายทะเบียน เพื่อหาคนรับผิดชอบ ซึ่งเรื่องนี้หากมีการสอบสวนก็จะเป็นบรรทัดฐานแก่ประเทศชาติถึงความโปร่งใสของข้าราชการ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ดอยแม่สลองเขตพื้นที่พิเศษเชียงรายส.ป.ก.เลขาธิการ ส.ป.ก.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุขป.ป.ช.ข่าวทั่วไป

Most Viewed