ข่าว
100 year

ติดอาวุธยุวเกษตร ผ่าน "CAT เพาะพันธุ์ดี" นำร่อง 7 โรงเรียนทั่วประเทศ

ไทยรัฐออนไลน์28 มี.ค. 2563 04:14 น.
SHARE

กสท.มุ่งนำเทคโนโลยียกระดับการเกษตรไทย สู่ดิจิทัลฟาร์มด้วยการบ่มเพาะยุวเกษตร ผ่านโครงการ "CAT เพาะพันธุ์ดี" นำเทคโนโลยี IoT เข้ามาช่วยในการเพราะปลูก นำร่อง 7 โรงเรียนต้นแบบทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.63 ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตนั้นเข้าถึงผู้คนหมู่มากในประเทศไทย จากสถิติของ WeAreSocial และ Hootsuite ระบุว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง 75% ของจำนวนประกรในประเทศ ซึ่งส่งผลให้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีความจำเป็นแฝงอยู่ในทุกสิ่ง หรือที่เรียกว่า "Internet of Things (IoT)" ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้าด้วยกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยแต่ละอุปกรณ์สามารถเชื่อมโยงและส่งข้อมูลหากันได้ โดยที่ไม่ต้องป้อนข้อมูลให้ยุ่งยาก ซึ่ง IoT นั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น บ้านอัจฉริยะที่เราสามารถควบคุมน้ำ ไฟฟ้า การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ ซิสโก้ (Cisco) เจ้าของเทคโนโลยีเน็ตเวิร์คเจ้าใหญ่ของโลกได้คาดการณ์มูลค่า การตลาดไว้ 14.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หากมีการนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาพัฒนาการเกษตร ดูแลการทำการเกษตรต่างๆและผลผลิต ซึ่ง CAT มองเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยี IoT จึงได้ริเริ่มโครงการ "CAT เพาะพันธุ์ดี" ขึ้นมา โดยการตั้งเป้านำเทคโนโลยี IoT เข้าพัฒนาภาคการเกษตรท้องถิ่นระดับชุมชน รวมถึงสาธิตการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร เพื่อให้เห็นภาพชัดและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มต้นจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรอัจฉริยะ หรือเกษตรยุค 4.0 ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้เกษตรกรยุคใหม่สามารถสร้างผลผลิตได้ในต้นทุนที่ต่ำลงแต่มีปริมาณมากขึ้นนั่นเอง 

สำหรับ "CAT เพาะพันธุ์ดี" เริ่มต้นจากพัฒนาภาคการเกษตรท้องถิ่นระดับชุมชน และสาธิตวิธีการใช้งานอุปกรณ์การทำเกษตรในยุคดิจิทัลให้กับโรงเรียน ทั้งยังปลูกฝังให้เยาวชนรักและสนใจในการทำอาชีพเกษตรกรรม เพื่อนำพัฒนาท้องถิ่นต่อไป จาก 7 โรงเรียนทั่วประเทศได้แก่ 1.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี 2.โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ จ.ปราจีนบุรี 3.โรงเรียนวัดหุบรัก (ไพรประชาอุปถัมภ์) จ.นครปฐม 4.โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่ 5.โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จ.สงขลา 6.โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จ.นครราชสีมา และ 7.โรงเรียนสระพังวิทยาคม จ.ชัยภูมิ

โดย CAT ได้นำเทคโนโลยี Digital Farm เช่น อุปกรณ์เซ็นเซอร์ควบคุมระบบน้ำ ความชื้น การให้ปุ๋ยโซลาร์เซลล์ ตลอดจนกล้องวงจรปิดมอบให้กับโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนและบุคคลากรได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการทำ Digital Farm และมีความเข้าใจในการใช้งานจริง โดยควบคุมแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ตโฟน โดยสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพให้แก่ครอบครัวและชุมชม เพราะเหล่ายุวเกษตรเหล่านี้เองคือเมล็ดพันธุ์ที่ CAT บ่มเพาะและกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ CAT ยังได้จัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จนถึงการต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ ขับเคลื่อนและสนับสนุนเกษตร 4.0 เสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งต่อไปและยังเป็นโครงการที่เข้ามาช่วยพัฒนา "ระบบการเกษตรของไทย" ให้ก้าวไกลไปอีกขั้นและตามทันเทคโนโลยีโลก อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยติดตามข้อมูลและความคืบหน้าโครงการได้ที่ https://www.facebook.com/CATCSRCSV/

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เกษตรเกษตรยุค 4.0ดิจิทัลฟาร์มเทคโนโลยีเกษตรCAT เพาะพันธุ์ดีข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้