Thairath Logo
กีฬา

สธ.สั่งคุมเข้ม โรคซิฟิลิส อึ้ง! พบกลุ่มวัยโจ๋เป็นโรคอื้อ

Share :
line-share-logo

สธ.สั่งคุมเข้ม “โรคซิฟิลิส” อึ้ง! พบกลุ่มวัยโจ๋เป็นโรคอื้อ เร่งประสานสถานศึกษาลงพื้นที่ให้ความรู้นักเรียน แนะใช้ถุงยางอนามัยและสวมให้ถูกวิธี ลดความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการได้รับรายงานสถานการณ์ของโรคซิฟิลิส ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 ม.ค.-13 พ.ค. 2562 พบผู้ป่วย 3,080 ราย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.42 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.48 เป็นสัญญาณถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของกลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน และวัยเจริญพันธุ์ เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ

จึงได้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ของโรคในพื้นที่อย่างใกล้ชิด รวมถึงประสานสถานศึกษาให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันโรค ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการพัฒนาระบบบริการควบคุม ป้องกัน และดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(STIs) ได้แก่ การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ระบบข้อมูล ระบบติดตามประเมินผล เพิ่มคุณภาพการบริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของโรงพยาบาล พัฒนาศักยภาพคลินิกกามโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรค จัดทำแผน การศึกษาวิจัย รวมถึงทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อว่า ขอแนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งและสวมถุงยางอนามัยให้ถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย เจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองซิฟิลิส และเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ สำหรับหญิงตั้งครรภ์ต้องเข้ารับการฝากครรภ์ในระยะที่กำหนดและรับการตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส พร้อมสามี เพื่อป้องกันและลดโอกาสการแพร่เชื้อของโรค ทั้งนี้ซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือได้รับเลือดจากผู้ติดเชื้อ ซึ่งผู้ป่วยจะทราบว่า ติดเชื้อต่อเมื่อได้รับการตรวจเลือด แม่ที่ติดเชื้อซิฟิลิสแล้วไม่ได้รับการรักษาอาจส่งผลถึงทารกในครรภ์ได้ ซึ่งปี 2562 พบเด็กแรกคลอดป่วยซิฟิลิสถึง 249 ราย อาการของโรคหลังจากได้รับเชื้อระยะแรกอาจพบแผลที่อวัยวะเพศ จากนั้นแผลจะหาย และมีผื่นตามร่างกาย ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือที่อวัยวะเพศ อาจมีผมร่วงเป็นหย่อมๆ ผู้ติดเชื้อบางรายอาจจะไม่แสดงอาการ แต่เชื้อจะอยู่ในร่างกาย ถ้าไม่ได้รับการรักษาสามารถก่อให้เกิดความผิดปกติ ที่สมอง ระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคนี้เป็นแล้ว มียารักษาให้หายขาด แต่ต้องตรวจติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...
โรคซิฟิลิสระบาดโจ๋เป็นอื้อสธ.คุมเข้มซิฟิลิสกรมควบคุมโรคถุงยางอนามัยข่าวทั่วไป