king10
Thairath Logo
กีฬา

สถาบันพลังจิตฯ เปิดหลักสูตร "วิทันตสาสมาธิ" สะสมพลังจิต สายหลวงปู่มั่น

Share :
line-share-logo

สถาบันพลังจิตตานุภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ. เปิดปฐมนิเทศ "หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ" รุ่น9 มาฝึกสมาธิกันเพื่อสะสมพลังจิตเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ยึดแนวทางหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต...

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 ที่ผ่านมา สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 177 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดปฐมนิเทศ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่น 9 โดยมีพระอาจารย์ ดร.พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขันติพโล) ในฐานะกรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ จ.เชียงใหม่ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล เมตตาเป็นประธาน พร้อมให้โอวาทและนำเสนอการบรรยาย หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ หัวข้อ 1.1.00 เรื่อง จุดประสงค์ของการทำสมาธิให้กับนักศึกษาหลักสูตร โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ วงศ์วัฒนารัตน์ (อดีตผู้ดูแลสาขา 177) ให้การต้อนรับและถวายพวงมาลัยแด่พระอาจารย์ ดร.พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขันติพโล) มีผู้บริหาร พี่เลี้ยงนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ อาคาร บร.5 ห้อง 501 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยบุคคลสำคัญที่ร่วมประกอบพิธีมี พล.อ.วชิระ เกียรตินันทน์ ในฐานะผู้ดูแลสาขา 177 กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พล.อ.อ.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ ผู้ช่วยผู้ดูแล สาขา 177 กล่าวนำคำมอบตัวเป็นศิษย์ พล.อ.เยาวดนัย ภู่เจริญยศ ผู้ช่วยผู้ดูแล สาขา 177 กล่าวนำปฏิญาณตน

สำหรับหลักสูตร "หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ" รุ่นที่ 9 ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งได้เปิดอบรมหลักสูตรเรียนรู้และฝึกการทำสมาธิตามแนวทางของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล กทม. ได้ประยุกต์หลักคำสอนและกรรมวิธีภาคปฏิบัติ ตามแนวทางของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่ผ่านการปฏิบัติอย่างได้ผลมายาวนานกว่า 70 ปี เขียนเป็นหลักสูตรครูสมาธิที่เป็นระบบ เป็นลำดับขั้นตอนที่ละเอียดและเข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัย ส่งเสริมสร้างการนําหลักธรรมคําสอนมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บําเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญจิตภาวนา เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจและสามารถนําความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยใช้เวลาเรียนและฝึกปฏิบัติต่อเนื่อง 6 เดือน ก็สามารถนำไปสอนผู้อื่นต่อไปได้ นับว่าเป็นหลักสูตรเรียนสมาธิแบบไฮเทค สอดคล้องกับชีวิตผู้คนในยุคโลกาภิวัฒน์อีกด้วย

โดยหลักสูตรการเรียนสมาธิของหลวงพ่อวิริยังค์ มุ่งเน้นการเรียนภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติอย่างถูกวิธี มีหลักการชัดเจน เป็นสัมมาสมาธิที่ปฏิบัติแต่พอดี ไม่มากไปและไม่น้อยเกินไป เพียงครั้งละ 30 นาทีต่อวัน โดยมีครูบาอาจารย์คอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด หลวงพ่อวิริยังค์ได้อธิบายถึงประโยชน์ของการฝึกสมาธิทั้งหมด 12 ข้อคือ

1.ทำให้หลับสบายคลายกังวล 2.กำจัดโรคภัยไข้เจ็บได้หลายโรค 3.ทำให้สมองและปัญญาดี 4.ทำให้รอบคอบก่อนทำงานและตัดสินใจ 5.ช่วยระงับความร้ายกาจฉุนเฉียว 6.บรรเทาความเครียด 7.ทำให้เกิดความสุขพิเศษ 8.ทำให้จิตใจอ่อนโยน 9.ทำให้กลับใจได้ 10.เวลาสิ้นลมจะพบทางดี 11.เจริญวาสนาบารมีบุญ 12.เป็นกุศลแก่ชีวิต

สนใจสอบถามได้ทาง เฟซบุ๊ก สถาบันพลังจิตตานุภาพ 177 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ อีเมล tuwillpower@gmail.com

อ่านเพิ่มเติม...
หลักสูตรวิทันตสาสมาธิวิทันตสาสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฝึกสมาธิสะสมพลังจิตข่าวทั่วไป