Thairath Logo
กีฬา

ปิดสะพานกรุงเทพ คืนนี้ 22.00-04.00 น.

Share :
line-share-logo

ภาพ google map

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. กรมทางหลวงชนบท แจ้งว่า เพื่อซ่อมแซมระบบเปิด-ปิดสะพาน สะพานกรุงเทพจึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจร ในคืนวันที่ 21 ก.พ. ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรในวันและเวลาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถใช้เส้นทางผ่านสะพานพระราม 3 เป็นเส้นทางทดแทนได้ ทั้งนี้ เนื่องจากสะพานกรุงเทพเป็นสะพานโครงสร้างเหล็กที่มีอายุการใช้งานมายาวนาน มีข้อจำกัดด้านความสามารถในการรองรับน้ำหนักบรรทุก จึงขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถบรรทุกขนาดตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปหลีกเลี่ยงการใช้สะพานตลอดเวลา.

อ่านเพิ่มเติม...
สะพานกรุงเทพปิดสะพานกรมทางหลวงชนบทสะพานพระราม 3ปิดการจราจรข่าวทั่วไป